pirmdiena, 2023. gada 2. oktobris

pirmdiena, 2023. gada 2. oktobris

Stundās nav: Z.Gailīte, S.Krumholce, I.Rams

STUNDU IZMAIŅAS

Pagarinātā dienas grupa pie sk.M.Gobas

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.b6.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 28.09.2023.A.Kārkliņa
6.a4.Sports un veselībaAE.Švēde
6.c3.Dabaszinības210.Dabaszinību stunda pārcelta no piektdienas, 06.10.2023.;
Visuālās mākslas stunda pārcelta uz 5.stundas laiku
P*M.Liepiņa, Ī.Ozola
5.Vizuālā māksla014.Sporta un veselības stunda atcelta->Ī.Ozola
7.a

Mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 12.40-13.00

6.-7.Datorika_2.grupa201.2.grupai (pie sk.S.krumholces) pašvadīts mācību process; Uzdoto skatīt google classroomS.Krumholce
7.b1.-2.Datorika_2.grupa201.2.grupai (pie sk.S.krumholces) pašvadīts mācību process; Uzdoto skatīt google classroomS.Krumholce
7.c7.InženierzinībasInženierzinību stunda pārcelta uz 28.09.2023.L.Trauliņa
8.a4.Datorika_1.grupa201.AG.Grīva
8.Datorika_2.grupa201.Datorikas stunda 2.grupai atcelta
8.b3.Datorika_2.grupa201.AG.Grīva
9.b6.Latviešu valoda109.Sporta un veselības stunda atcelta; Latviešu valodas stunda pārcelta no piektdienas, 06.10.2023.P*I.Lancmane
9.c2.Sports un veselībaAA.Jākobsons
10.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Rams, E.Švēde, I.Barce, D.Trēziņš, S.Allika, I.Grāvīte, I.Segliņa, A.Lozda