pirmdiena, 2023. gada 23. janvāris

pirmdiena, 2023. gada 23. janvāris

Stundās nav: I.Mēduma-Bāliņa, I.Lancmane, A.Kārkliņa, I.Kraukle, D.Trēziņš, B.Sakne-Klovāne, G.Grīva, I.Daugaviete-Kravale

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.a2.Dabaszinības115.Matemātikas stunda atcelta->L.Trauliņa
5.Latviešu valoda237.kabineta maiņaL.Gredzena
6.Dabaszinības211.L.Trauliņa
5.a1.Sociālās zinības un vēsture115.Matemātikas stunda atceltaPL.Gredzena
5.b1.Angļu valoda_2.grupa011.Angļu valodas stunda sk.D.Trēziņa grupai atcelta
6.a3.Angļu valoda115.Stunda abām grupām kopāA+I.Barce
5.Latviešu valoda139.Matemātikas stunda atceltaPI.Baranova
6.b5.Angļu valoda211.Stunda abām grupām kopāA+I.Barce
6.Matemātika237.Matemātikas stunda atcelta
7.a7.Krievu valoda_4.grupa404.Krievu valodas stunda sk.I.Daugavietes-Kravales grupai atcelta
7.b6.Matemātika_1.grupa301.AI.Segliņa
7.Krievu valoda_1.grupa405.Krievu valodas stunda 1.grupai (pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas) atcelta
7.Krievu valoda_4.grupa404.Krievu valodas stunda sk.I.Daugavietes-Kravales grupai atcelta
7.c1.Krievu valoda_1.grupa404.Stunda atcelta
7.Krievu valoda_4.grupa404.Krievu valodas stunda sk.I.Daugavietes-Kravales grupai atcelta
8.a4.-5.Matemātika_4.grupa301.kabineta maiņa, stunda kopā ar 8.c Mat_1.grupuE.Ločmele
8.b4.-5.Matemātika_4.grupa301.kabineta maiņa, stunda kopā ar 8.c Mat_1.grupuE.Ločmele
8.c4.-5.Matemātika_1.grupa301.stunda kopā ar 4.grupuA+E.Ločmele
4.-5.Matemātika_4.grupa301.kabineta maiņa, stunda kopā ar 8.c Mat_1.grupuE.Ločmele
9.a6.Angļlu valoda_2.grupa010.stunda pie sk.D.Trēziņa atcelta
7.Angļlu valoda_2.grupa010.stunda pie sk.D.Trēziņa atcelta
9.b2.Latvijas un pasaules vēsture110.Vēstures stunda pārcelta uz 3.stundas laiku; (Vācu valodas grupai – brīvstunda)I.Grāvīte
3.Latvijas un pasaules vēsture109.Latviešu valodas stunda atcelta->I.Grāvīte
4.Sociālās zinības109.Literatūras stunda atceltaPL.Vikse
8.Krievu valoda404.Stunda atcelta
9.c1.Krievu valoda405.Krievu valodas stunda pārcelta uz 17.01.2023.
2.Angļu valoda_2.grupa011.Angļu valodas stunda sk.D.Trēziņa grupai atcelta
7.Literatūra109.Literatūras stunda atcelta
10.a5.Matemātika303.Latviešu valodas stunda atcelta->G.Līrmane
6.Literatūra401.Literatūras stunda atcelta
8.Matemātika303.Matemātikas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuG.Līrmane
10.b4.Krievu valoda404.stunda abām grupām atcelta
11.a5.Krievu valoda_2.grupa405.Krievu valodas stunda abām grupām atcelta
11.b1.ProgrammēšanaPašvadīts mācību process
5.Krievu valoda_2.grupa405.Krievu valodas stunda 2.grupai (pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas) atcelta
12.a1.-2.Latviešu valoda109.Latviešu valodas stunda atcelta
Programmēšanas pulciņš 7.-9.klasēmatcelts