pirmdiena, 2023. gada 27. marts

pirmdiena, 2023. gada 27. marts

Stundās nav: S.Balode, V.Fleminga, E.Groševa, A.Niedrīte (no plkst. 10.30-12.00), V.Šulte

STUNDU IZMAIŅAS

27.03.-31.03.2023. – Bibliotēka slēgta.

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b3.Matemātika138.A.Niedrīte, A.Dubulte
4.b1.Matemātika237.stunda pārcelta uz 23.03.2023. (1.st.brīva)A.Dubulte
7.a3.Matemātika303.Stunda visai klasei kopāA+G.Līrmane
4.Matemātika303.Stunda visai klasei kopāA+G.Līrmane
7.Vācu valoda402.Stunda atcelta
7.b3.Matemātika301.Stunda visai klasei kopāA+I.Kraukle
4.Matemātika301.Stunda visai klasei kopāA+I.Kraukle
7.Vācu valoda402.Stunda atcelta
7.c3.Matemātika302.Stunda visai klasei kopāA+I.Lazdiņa
4.Matemātika302.Stunda visai klasei kopāA+I.Lazdiņa
7.Vācu valoda402.Stunda atcelta
8.a3.Sports un veselībaĢeogrāfijas stunda atcelta->A.Jākobsons
4.Latviešu valoda203.Sporta stunda pārcelta uz 3.st.laiku; Latviešu valodas stunda pārcelta no 29.03.2023.P*L.Vikse, A.Jākobsons
5.Matemātika302.Stunda visai klasei kopāA+I.Lazdiņa
7.-8.Fizika211.Stunda atcelta
8.b5.Matemātika304.Stunda visai klasei kopāA+I.Segliņa
6.Latviešu valoda109.Ģeogrāfijas stunda atcelta->I.Lancmane
7.Angļu valoda_1Latviešu val. stunda pārcelta uz 6.st. laiku->A.Rastene, I.Lancmane
8.Angļu valoda_1232.Stunda pārcelta uz 7.stundas laikuA.Rastene
8.c5.Matemātika301.Stunda visai klasei kopāA+I.Kraukle
9.a8.Vācu valoda402.Stunda atcelta
9.b4.Sports un veselībaĢeogrāfijas stunda atcelta; Sporta stunda pārcelta no piektdienas, 31.03.2023.P*I.Rams
5.Krievu valodaĢeogrāfijas stunda atcelta->I.Daugaviete-Kravale
8.Vācu valoda402.Stunda atcelta
8.Krievu valoda404.Stunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Daugaviete-Kravale
9.c1.Ģeogrāfija206.
8.Vācu valoda402.Stunda atcelta
11.a2.Vācu valoda402.Stunda atcelta
11.b2.Vācu valoda402.Stunda atcelta
12.a6.Vācu valoda402.Stunda atcelta
12.b6.Vācu valoda402.Stunda atcelta