pirmdiena, 2023. gada 3. aprīlis

pirmdiena, 2023. gada 3. aprīlis

Stundās nav: I.Grabe, Ī.Ozola, A.Upīte-Markuse

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c4.Dizains un tehnoloģijas337.Sociālo zinību stunda pārcelta uz ceturtdienu, 06.04.2023.A.Dubulte, S.Niedrīte
2.c3.Dizains un tehnoloģijas235.Latviešu valodas stunda pārcelta uz ceturtdienu, 06.04.2023.A.Dubulte, A.Bērziņa
3.a5.Angļu valoda336.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
3.c3.Angļu valoda338.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
4.a1.Latviešu valoda115.Kabineta maiņaL.Gredzena
2.Latviešu valoda115.Kabineta maiņaL.Gredzena
4.c1.Matemātika232.Kabineta maiņaA.Lūsiņa
5.a1.Angļu valoda302.Stunda visai klasei kopāA+D.Cinīte
4.Mūzika205.Vizuālās mākslas stunda atcelta->I.Jansone
5.Matemātika237.Mūzikas stunda pārcelta uz 4.stundas laiku; Matemātikas st.pārcelta no trešdienas, 05.04.2023.P*A.Kārkliņa, I.Jansone
5.b3.Sociālās zinības un vēsture014.Vizuālās mākslas stunda atcelta->L.Gredzena
6.Sociālās zinības un vēsture115.Sociālo zinību stunda pārcelta uz 3.stundas laikuL.Gredzena
6.a5.Angļu valoda104.Stunda visai klasei kopāA+I.Barce
6.c1.Klases stunda014.Sporta stunda pārcelta uz 5.stundas laikuPL.Vanaga, A.Jākobsons
5.Sports un veselība014.Vizuālās mākslas stunda atcelta->A.Jākobsons
6.Angļu valoda232.Stunda visai klasei kopāA+D.Cinīte
7.a3.Matemātika_1304.Kabineta maiņaG.Līrmane
4.Matemātika_1304.Kabineta maiņaG.Līrmane

9 skolēniem (no Av_2 grupas) mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 11.50-12.20

5.Angļu valoda_2Angļu valodas stunda (pie sk.I.Glužģes) atcelta
6.Angļu valoda_2Angļu valodas stunda (pie sk.I.Glužģes) atcelta
7.Krievu valoda_1401.Pašvadīts mācību process; uzdoto skatīt e-klasēI.Tuņķele
7.Krievu valoda_4404.Pašvadīts mācību process; uzdoto skatīt e-klasē (7.bc stunda notiek)I.Daugaviete-Kravale
8.a2.Latviešu valoda210.Kabineta maiņaL.Vikse
3.Ģeogrāfija109.Kabineta maiņaS.Balode
8.c7.Angļu valoda_2Stunda pie I.Glužģes atcelta
9.a1.Izmēģinājuma eksāmens angļu valodā203.1.daļa: 09.00-10.05
starpbrīdis: 10.05-10.20
2.daļa: 10.20-11.00

(ierašanās plkst.08.45; līdzi personu apliecinošs dokuments)

D.Trēziņš
2.203.D.Trēziņš
3.203.I.Rams
1.-4.Izmēģinājuma eksāmens angļu valodām (ar atbalsta pasākumiem)011.Norises laiks: 09.00-11.30

(ierašanās plkst.08.45; līdzi personu apliecinošs dokuments)

I.Upīte
4.Angļu valodaAngļu valodas stunda abām grupām atcelta
6.Matemātika_3109.Kabineta maiņa (G.Līrmanes grupai)G.Līrmane
11.30-16.30Izmēģinājuma eksāmens angļu valodā (mutvārdu daļa)010./011.Pēc skolotājas izveidota grafika (4 skolēni mutvārdu daļā – pārējiem notiek stundas pēc saraksta)I.Glužģe, I.Liepiņa, V.Šmite, D.Trēziņš
9.b1.Izmēģinājuma eksāmens angļu valodā115.1.daļa: 09.00-10.05
starpbrīdis: 10.05-10.20
2.daļa: 10.20-11.00

(ierašanās plkst.08.45; līdzi personu apliecinošs dokuments)

I.Grāvīte
2.115.I.Grāvīte
3.115.I.Lancmane
1.-4.Izmēģinājuma eksāmens angļu valodām (ar atbalsta pasākumiem)011.Norises laiks: 09.00-11.30

(ierašanās plkst.08.45; līdzi personu apliecinošs dokuments)

I.Upīte
6.Matemātika_3109.Kabineta maiņa (G.Līrmanes grupai)G.Līrmane
11.30-16.30Izmēģinājuma eksāmens angļu valodā (mutvārdu daļa)010./011.Pēc skolotājas izveidota grafika (4 skolēni mutvārdu daļā – pārējiem notiek stundas pēc saraksta)I.Glužģe, I.Liepiņa, V.Šmite, D.Trēziņš
9.c1.Izmēģinājuma eksāmens angļu valodā206.1.daļa: 09.00-10.05
starpbrīdis: 10.05-10.20
2.daļa: 10.20-11.00

(ierašanās plkst.08.45; līdzi personu apliecinošs dokuments)

I.Glužģe
2.206.I.Glužģe
3.206.L.Vikse
1.-4.Izmēģinājuma eksāmens angļu valodām (ar atbalsta pasākumiem)011.Norises laiks: 09.00-11.30

(ierašanās plkst.08.45; līdzi personu apliecinošs dokuments)

I.Upīte
6.Matemātika_3109.Kabineta maiņa (G.Līrmanes grupai)G.Līrmane
11.30-16.30Izmēģinājuma eksāmens angļu valodā (mutvārdu daļa)010./011.Pēc skolotājas izveidota grafika (4 skolēni mutvārdu daļā – pārējiem notiek stundas pēc saraksta)I.Glužģe, I.Liepiņa, V.Šmite, D.Trēziņš
10.b2.Matemātika302.Kabineta maiņaG.Līrmane
3.Angļu valoda_2401.2.grupai (pie D.Trēziņa) kabineta maiņaD.Trēziņš
11.a1.Kultūra un māksla014.Stunda atcelta
2.Krievu valoda_2405.Krievu valodas stunda pie I.Mēdumas-Bāliņas atcelta
5.Sports un veselībaA+Z.Larinova
11.b09.00-10.00Izmēģinājuma eksāmens matemātikā II303.1.daļa: 09.00-11.00
starpbrīdis: 11.00-11.30
2.daļa: 11.30-13.30

(ierašanās plkst.08.45; līdzi personu apliecinošs dokuments)

I.Mēduma-Bāliņa
10.00-11.00303.I.Segliņa
11.30-12.00303.I.Segliņa
12.00-13.00303.M.Goba
13.00-13.30303.I.Daugaviete-Kravale
6.Kultūras pamati014.Stunda atcelta
7.-8.Literatūra204.pašvadīts mācību processA.Lozda