pirmdiena, 2023.gada 4.decembris (papildināts_2)

pirmdiena, 2023.gada 4.decembris (papildināts_2)

Stundās nav: A.Rastene, Ī.Ozola, S.Krumholce, R.Segliņš (no 6.st.), L.Gredzena, I.Tuņķele, G.Grīva, U.Jansons, L.Brūvele, K.Antone, A.Bērziņa, E.Švēde, D.Cinīte, G.Gaile, A.Zaļaiskalne, U.Ābeltiņš

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Sociālās zinības336.AB.Sakne-Klovāne
2.Dizains un tehnoloģijas336.AB.Sakne-Klovāne
4.Vizuālā māksla336.AB.Sakne-Klovāne
5.Latviešu valoda336.AB.Sakne-Klovāne
6.Pagarinātā dienas grupa336.AB.Sakne-Klovāne
1.b1.Dabaszinības332.AZ.Gailīte
2.Matemātika332.AZ.Gailīte
3.Latviešu valoda332.AS.Niedrīte
5.Vizuālā māksla332.AZ.Gailīte
6.Pagarinātā dienas grupa332.AZ.Gailīte
1.c1.Matemātika338.AI.Upīte
2.Vizuālā māksla338.AI.Upīte
3.Latviešu valoda338.AI.Upīte
5.Dabaszinības338.AI.Upīte
6.Pagarinātā dienas grupa338.AI.Upīte
2.a3.Matemātika (F)133.Sports un veselība stunda atcelta, Matemātika (F) stunda pārcelta no 6.stundas->G.Baltā
6.Matemātika (F)Matemātika (F) stunda pārcelta uz 3.stundu->G.Baltā
2.b1.Dabaszinības138.Stundu secības maiņaAG.Baltā
2.Angļu valoda232.Angļu valodas stunda notiek abām grupām kopāA+V.Šmite
3.Latviešu valoda138.AD.Jaunbērziņa
4.Matemātika138.AI.Upīte
5.Latviešu valoda138.Stundu secības maiņaAD.Jaunbērziņa
6.Pagarinātā dienas grupa336.B.Sakne-Klovāne
2.c3.Angļu valoda337.Angļu valodas stunda notiek abām grupām kopāA+V.Šmite
3.a2.Angļu valoda137.Angļu valodas stunda notiek abām grupām kopāA+I.Liepiņa
3.b4.Angļu valoda232.Angļu valodas stunda notiek abām grupām kopāA+I.Liepiņa
3.c1.Matemātika235.AD.Jaunbērziņa
2.Dabaszinības235.AI.Krieviņa
4.Latviešu valoda235.AD.Jaunbērziņa
6.Pagarinātā dienas grupa235.AD.Jaunbērziņa
4.a5.Spāņu valoda339.AV.Fleminga
4.b5.Krievu valoda_2.grupa401.AI.Daugaviete-Kravale
5.Spāņu valoda339.AV.Fleminga
4.c1.Dabaszinības237.Dabaszinības stunda pārcelta no otrdienas 05.12.2023., Matemātikas stunda pārcelta uz otrdienu 05.12.2023.P*I.Krieviņa
5.Spāņu valoda339.AV.Fleminga
5.a1.Krievu valoda_2.grupaKrievu valoda_2.grupai pie sk.I.Tuņķeles atcelta
2.Latviešu valoda115.AA.Upīte-Markuse
3.Mūzika205.Mūzikas stunda pārcelta no otrdienas 05.12.2023., Latviešu valoda pārcelta uz otrdienu 05.12.2023.P*I.Jansone
5.Datorika_2.grupa201.Angļu valoda_2 pie sk. A.Rastenes atcelta, Datorika_2 pārcelta no 6.stundas.->A.Dubulte
6.Datorika_2.grupaDatorika_2 pārcelta pārcelta uz 5.stundu.
5.b1.Angļu valoda_1.grupaAngļu valoda_1.grupa stunda pie sk. D.Cinītes atcelta
5.c1.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 2.stundu->A.Lūsiņa
2.Matemātika303.Sports un veselība stunda atcelta, Matemātikas stunda pārcelta no 1.stundas->A.Lūsiņa
3.Angļu valoda232.Angļu valodas stunda notiek abām grupām kopāA+I.Liepiņa
6.a6.Krievu valoda_2.grupa401.Krievu valoda_2.grupa pie sk. I.Tuņķeles atcelta
7.Angļu valoda_1.grupa339.Angļu valoda_1.grupai pie sk.D.Cinītes atcelta
6.b1.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 2.stundu->I.Kraukle
2.Matemātika301.Vizuālā māksla stunda atcelta, Matemātikas stunda pārcelta no 1.stundas->I.Kraukle
4.Angļu valoda104.Angļu valodas stunda notiek abām grupām kopāA+D.Trēziņš
6.c3.Latviešu valoda014.Vizuālā māksla stunda atcelta, Latviešu valoda stunda pārcelta no trešdienas 06.12.2023.P*M.Tiltiņa
7.a1.Sociālās zinībasSociālās zinības stunda atcelta
6.-7.Datorika_2.grupa201.Projekta darbs, Pašvadīts mācību process, uzdoto skat.ClassroomAI.Zūle-Kaibe
7.b1.-2.Datorika_1.grupa202.Pašvadīts mācību process
1.-2.Datorika_2.grupa201.Projekta darbs, Pašvadīts mācību process, uzdoto skat.Classroom
7.c3.Bioloģija115.Stundu secības maiņa->M.Liepiņa
5.Mūzika205.Stundu secības maiņa->I.Jansone
8.a4.Datorika_1.grupa201.TestsAI.Zūle-Kaibe
7.Krievu valoda_2.grupa401.Krievu valoda_2.grupa pie sk. I.Tuņķeles nenotiek
8.Datorika_2.grupa201.TestsAA.Dubulte
8.b3.Datorika_2.grupa201.TestsAI.Zūle-Kaibe
8.c0.Krievu valoda_2.grupaKrievu valoda_2.grupai pie sk. I.Daugavietes- Kravales pārcelta uz 1.stundu->I.Daugaviete-Kravale
1.Krievu valoda_2.grupa404.Krievu valoda_2.grupai pie sk. I.Daugavietes- Kravales pārcelta no 0.stundas, Ķīmijas stunda pārcelta uz 4.stundu->I.Daugaviete-Kravale, L.Trauliņa
4.Ķīmija014.Vizuālā māksla stunda atcelta, Ķīmijas stunda pārcelta no 1.stundas->L.Trauliņa
9.a1.Angļu valoda_1.grupaAngļu valoda_1.grupai pie sk.A.Rastenes acelta
9.c8.Krievu valoda_2.grupaKrievu valoda_2.grupai pie sk.I.Tuņķeles atcelta
10.b1.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
11.ano 6.st.Klase ārpus skolasTeātra māksla I stunda nenotiekR.Segliņš, I.Tuņķele, I.Ramute, I.Barce
8.Angļu valoda_2.grupaPašvadīts mācību process
11.b5.Sports un veselība_1Sports un veselība notiek abām grupām kopāA+A.Jākobsons
12.a1.Kultūra un Māksla IIKultūra un Māksla II stunda atcelta
12.b6.Sports un veselība_1Sports un veselība notiek abām grupām kopāA+A.Jākobsons