pirmdiena, 2024.gada 22.aprīlis (papildināts_2)

pirmdiena, 2024.gada 22.aprīlis (papildināts_2)

Stundās nav: V.Fleminga, Z.Gailīte, I.Barce (no 7.st.), I.Glužģe (no 7.st.), L.Liepa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

Pagarināto dienas grupu no plkst. 14.00 vada M.Goba

6.b2.Klases stunda301.Klases stunda pārcelta no otrdienas 23.04.2024., Matemātikas stunda pārcelta uz otrdienu 23.04.2024.P*I.Upīte, I.Kraukle
6.c1.Krievu valoda_2Krievu valodas stunda pārcelta uz 4.stundu->I.Mēduma-Bāliņa
4.Krievu valoda_2405.Matemātikas stunda atcelta. Krievu valodas stunda pārcelta no 1.stundas->I.Mēduma-Bāliņa
7.a3.Matemātika_4304.AI.Kraukle
7.b
7.c
8.a5.Matemātika_2210.AV.Šulte
6.Matemātika_2303.Kabineta maiņaAG.Līrmane
8.b5.Matemātika_2210.AV.Šulte
6.Matemātika_2303.Kabineta maiņaAG.Līrmane
8.c5.Matemātika_2210.AV.Šulte
6.Matemātika_2303.Kabineta maiņaAG.Līrmane
10.a7.Angļu valoda_1Pašvadīts mācību process- uzdoto skat.Classroom
Angļu valoda_2Pašvadīts mācību process
8.Dizains un TehnoloģijasPašvadīts mācību process- uzdoto skat.ClassroomS.Krumholce
10.b8.Angļu valoda_2Pašvadīts mācību process
11.b7.-8.Bioloģija113.Bioloģijas stundas pārceltas no 21.05.2024., Ķīmijas stundas pārceltas uz 21.05.2024.P*S.Allika