pirmdiena, 2024.gada 29.janvāris (papildināts_2)

pirmdiena, 2024.gada 29.janvāris (papildināts_2)

Stundās nav: L.Liepa, D.Jaunbērziņa, I.Kraukle (4.-6.st.), L.Gredzena, D.Trēziņš

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.c1.Matemātika235.AB.Sakne-Klovāne
3.Latviešu valoda235.AB.Sakne-Klovāne
6.Pagarinātā dienas grupa235.Latviešu valoda (F.) stunda atceltaAB.Sakne-Klovāne
4.a3.Sociālās zinības un vēsture115.AI.Zūle-Kaibe
4.b1.Sociālās zinības un vēstureSociālās zinības un vēsture sunda atcelta
4.Latviešu valoda139.Latviešu valodas stunda pārcelta no otrdienas 30.01.2024., Literatūras stunda pārcelta uz otrdienu 30.01.2024.P*I.Baranova
5.a2.Matemātika115.Stundu secības maiņa->A.Kārkliņa, E.Švēde
6.Sports un veselībaStundu secības maiņa->E.Švēde, A.Kārkliņa
5.c2.Sports un veselībaSociālās zinības uz vēsture stunda atcelta, Sports un veselība stunda pārcelta no 6.stundas->E.Švēde
6.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 2.stundu->E.Švēde
6.a1.-2.Angļu valoda_2Angļu valoda_2 stundas pie sk. D.Trēziņa atceltas
6.c4.Matemātika304.AA.Lūsiņa
7.a3.Matemātika_4304.AI.Kraukle
7.b
7.c
4.Ģeogrāfija210.Stundu secības maiņaPS.Balode
5.Bioloģija109.Stundu secības maiņa, Sociālās zinības stunda atcelta->M.Liepiņa
8.a5.Matemātika_1301.AG.Dance
Matemātika_2210.AV.Šulte
6.Matemātika_1301.AG.Dance
Matemātika_2303.AG.Līrmane
8.b5.Matemātika_1301.AG.Dance
Matemātika_2210.AV.Šulte
6.Matemātika_1301.AG.Dance
Matemātika_2303.AG.Līrmane
8.c5.Matemātika_1301.AG.Dance
Matemātika_2210.AV.Šulte
6.Matemātika_1301.AG.Dance
Matemātika_2303.AG.Līrmane
9.a4.Matemātika_2301.AG.Dance
9.b
9.c
11.b3.Angļu valoda_3010.AI.Glužģe
12.b5.Gatavošanās Žetonvakaram306.Angļu valodas stunda atceltaPR.Segliņš
6.Angļu valoda IIAngļu valodas stunda atcelta