pirmdiena, 2024.gada 5.februāris

pirmdiena, 2024.gada 5.februāris

Stundās nav: R.Segliņš, I.Ramute

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.c1.Mūzika112.Stundu secības maiņaI.Aizupiete
5.Matemātika235.Stundu secības maiņaD.Jaunbērziņa
4.a0.Literatūra (F.)Literatūras (F.) stunda notika 01.02.2024.I.Baranova
4.b2.Angļu valoda_1404.Kabineta maiņaA.Rastene
5.b4.Dabaszinības204.Kabineta maiņaL.Trauliņa
7.b1.-2.Datorika_1203.Kabineta maiņaU.Jansons
Datorika_2206.S.Krumholce
8.a2.Ģeogrāfija401.Kabineta maiņaS.Balode
3.-4.Datorika_2206.Kabineta maiņaS.Krumholce
8.b1.Latviešu valoda301.Kabineta maiņaM.Tiltiņa
3.Ģeogrāfija401.Kabineta maiņaS.Balode
9.a1.Bioloģija211.Kabineta maiņaM.Liepiņa
10.a2.Teātra mākslaTeātra māksla stunda atceltaR.Segliņš
3.Skatuves runaSkatuves runa stunda atceltaI.Ramute
11.a3.Angļu valoda_2404.Kabineta maiņaA.Rastene
6.Matemātika I303.Teātra māksla stunda atcelta, Matemātikas stunda pārcelta no 02.02.2024.P*G.Līrmane
7.Mūzika112.Mūzikas stunda pārcelta no 8.stundas->I.Aizupiete
8.MūzikaMūzikas stunda pārcelta uz 7.stundu->I.Aizupiete
12.a1.-9.Žetona vakara izrādes mēģinājumsA.Jākobsons, Z.Larinova, I.Segliņa, A.Lozda
12.b1.-2.Matemātika II304.Pārējiem skolēniem Gatavošanās Žetona vakara izrādeiI.Segliņa
1.-9.Žetona vakara izrādes mēģinājumsA.Jākobsons, E.Švēde,I.Grāvīte, D.Trēziņš, V.Šulte
1.-4.Olimpiāde201.Latviešu valodas olimpiāde 5.-6.klasēmL.Drande
1.-4.202.A.Upīte-Markuse