sestdiena, 2023. gada 20. maijs

sestdiena, 2023. gada 20. maijs

Stundās nav: I.Baranova (no 2.st.), I.Barce (1.-5.st.), D.Cinīte, L.Gredzena, G.Kalvīte, A.Kārkliņa, M.Liepiņa, A.Niedrīte, B.Sakne-Klovāne, M.Tiltiņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.-9.Klase ārpus skolasG.Baltā, M.Goba, A.Gartmane
1.b1.Latviešu valoda (F)138.AI.Upīte
3.Matemātika138.AI.Upīte
4.Dabaszinības138.AI.Upīte
5.Latviešu valoda138.AI.Upīte
4.a1.-9.Klase ārpus skolasL.Gredzena, B.Sakne-Klovāne, I.Aizupiete, A.Gartmane, I.Liepiņa, A.Dubulte, L.Trauliņa
4.b0.Sports un veselība (F)Sporta fakultatīvā stunda pārcelta uz 16.05.2023.Z.Larinova
3.Dizains un tehnoloģijas (sk.G.Kalvīte)114.AD.Stalšāne
5.Angļu valoda232.Stunda abām grupām kopāA+I.Liepiņa
4.c3.Klases stunda204.Sociālo zinību stunda atceltaPA.Lūsiņa
5.a3.Angļu valoda_1232.AI.Liepiņa
4.Dabaszinības115.Sociālo zinību stunda atcelta; Dabaszinību stunda pārcelta no pirmdienas, 22.05.2023.P*L.Trauliņa
5.Klases stunda115.Matemātikas stundaPL.Trauliņa
5.b1.Matemātika301.Sporta stunda pārcelta uz 4. stundas laiku->I.Kraukle, A.Jākobsons
2.Matemātika301.Sociālo zinību stunda atcelta->I.Kraukle
4.Sports un veselībaMatemātikas stunda pārcelta uz 1.st.laiku->A.Jākobsons
Mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 11.50-12.20
5.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 2.st.laikuI.Kraukle
6.MūzikaStunda atceltaI.Jansone
5.c1.Latviešu valoda104.Latviešu valodas stunda atcelta (1.st. brīva)
2.Angļu valoda232.Stunda abām grupām kopāA+I.Liepiņa
5.Literatūra204.Literatūras stunda pārcelta no ceturtdiena, 25.05.2023.; Sociālo zinību stunda atceltaP*A.Lozda
6.a1.-9.Klase ārpus skolasA.Kārkliņa, I.Baranova, S.Balode, D.Trēziņš, I.Barce, A.Jākobsons
6.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Baranova, A.Kārkliņa, L.Trauliņa, A.Jākobsons, I.Jansone
6.c1.MūzikaStunda atceltaI.Jansone
2.-3.Latviešu valodaStunda atcelta
4.Dizains un tehnoloģijas (sk.G.Kalvīte)114.AD.Stalšāne
7.a1.-9.Klase ārpus skolasM.Tiltiņa, A.Lozda, I.Jansone, I.Rams, I.Liepiņa, I.Glužģe
7.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Barce, A.Lozda, I.Jansone, S.Balode, A.Jākobsons
7.c1.-9.Klase ārpus skolasD.Cinīte, S.Balode, A.Lozda, I.Rams
8.a4.Fizika211.Literatūras stunda atceltaP*V.Šulte
5.LiteratūraDalība 9.kl. pēdējā zvana pasākumā, literatūras stunda nenotiek L.Vikse
8.b4.Literatūra109.Fizikas stunda pārcelta uz 6.stundas laiku; Latviešu valodas stunda pārcelta no pirmdienas, 22.05.2023.p*I.Lancmane, V.Šulte
5.FizikaDalība 9.kl. pēdējā zvana pasākumā, fizikas stunda nenotiek S.Allika
6.Fizika211.Sociālo zinību stunda atceltaV.Šulte
7.-8.Dizains un tehnoloģijas (sk.G.Kalvīte)114.Stunda pie sk. G.Kalvītes atcelta
8.c1.-2.Dizains un tehnoloģijas (sk.G.Kalvīte)114.Stunda pie sk. G.Kalvītes atcelta
5.Sports un veselībaDalība 9.kl. pēdējā zvana pasākumā, sporta stunda nenotiek I.Kraukle
9.a4.ĢenerālmēģinājumsL.Vikse
5.Pēdējais zvansL.Vikse
6.-7.Klases stunda203.L.Vikse
9.b3.Angļu valoda_1011.(grupas mainītas vietām)->V.Šmite
3.Datorika_2201.->G.Grīva
4.ĢenerālmēģinājumsV.Šmite
5.Pēdējais zvansV.Šmite
6.-7.Klases stunda109.V.Šmite
9.c4.ĢenerālmēģinājumsI.Rams
5.Pēdējais zvansI.Rams
6.-7.Klases stunda301.I.Rams
10.b1.BioloģijaBioloģijas stunda pārcelta uz 16.05.2023.S.Allika
2.Latviešu valoda210.Bioloģijas stunda pārcelta uz 16.05.2023.A.Upīte-Markuse, S.Allika
3.Angļu valoda115.Stunda abām grupām kopāA+D.Trēziņš
11.a4.Angļu valoda010.Stunda abām grupām kopāA+I.Glužģe
5.Angļu valoda010.Stunda abām grupām kopāA+I.Glužģe
11.b2.Ķīmija113.Latviešu valodas stunda atcelta->S.Allika
3.Ķīmija113.Latviešu valodas stunda atcelta->S.Allika
5.-6.ĶīmijaĶīmijas stunda pārcelta uz 2.-3.stundas laikuS.Allika
7.Angļu valoda010.Angļu valodas stunda abām grupām atceltaI.Glužģe