Skolēnu skatuves runas konkurss 2021

 

Lai saglabātu tradīcijas, arī šogad notiks skolēnu skatuves runas konkurss! Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, konkurss notiks attālināti.

Kā tas notiks?

*No katras klases skolas konkursam tiek izvirzīti ne vairāk kā 3 dalībnieki.

*Skolas kārtā dalībnieks piedalās ar 1 darba priekšnesumu (dzejolis vai proza). Ilgums nedrīkst pārsniegt 3 minūtes.

*Priekšnesums tiek nofilmēts, augšupielādēts www.failiem.lv, saite nosūtīta žūrijas pārstāvei Līgai Gackai uz e-pastu liga.gacka@valmiera.edu.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, klasi, darba nosaukumu un autoru. Iesūtīšana līdz 5. martam.

* Žūrija darbus izvērtē un 10. martā paziņo rezultātus un dalībniekus, kuri izvirzīti nākamajai kārtai.

Izvēloties darbus, tematiski saistīsim tos ar skolēna spēju autora vārdiem paust izpratni, prieku, izbrīnu, redzējumu par šī laika aktuālām tēmām: dzīvība, brīvība, zināšanas, atbildība, tolerance, ģimene, tradīcijas.

Kurš vērtēs?

Žūrijas pārstāvji:

Ineta Lancmane (latviešu valodas un literatūras skolotāja),

Andriga Lozda (latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas skolotāja),

Sandra Baumane (direktora vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbā)),

Zane Švēde (direktora vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbā)),

Roberts Segliņš (TT “Sprīdītis” režisors),

Laima Drande (Valmieras Viestura vidusskolas bibliotekāre),

Līga Gacka (TT “Sprīdītis” režisore),

Agita Ziņģīte (Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas teātra režisore, teātra mākslas skolotāja)

 

Pielikumā 2020./2021. mācību gada XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Skolēnu skatuves runas konkursa NOLIKUMS.

Skatuves-runas-konkurss-2021-NOLIKUMS