ssss

 

 

 

 Valmieras Viestura vidusskola

Virziens: Mediji un Teātra māksla

 Padziļinātie kursi (viena izvēle)10.11.12.
 Latviešu valoda II  6
 Kultūra un māksla II (teātra m.)  6
 1. Svešvaloda II (C1)  6
 Dizains un tehnoloģijas II  6
 Projekta darbs  2
 Pamatkursi10.11.12.
 1. Svešvaloda (B2)33 
 2. Svešvaloda Kr/V (B1)222
 Latviešu valoda I33 
 Literatūra I33 
 Soc. zinības un vēsture22 
 Kultūra un māksla I (teātra m.)33 
 Fizika I223
 Ķīmija I222
 Bioloģija I 12
 Ģeogrāfija I  3
 Matemātika I66 
 Dizains un tehnoloģijas I33 
 Sports un veselība333
 Specializētie kursi (līdz trim izvēlēm)10.11.12.
 Aktiermeistarība22 
 Psiholoģija111
 Kultūra un māksla (mūzika)11 
 Radošā rakstīšana11 
 Digitālais dizains211
 Kopā363736
 Maksimāli363636
 Fakultatīvi10.11.12.
 Skatuves runa11 
 Skatuves kustības11 
 Interešu izglītība   
 Sprīdītis   

Valmieras Viestura vidusskola izvēļu grozi veidoti lai skolas
absolventi varētu realizēties pēc iespējas plašākā interešu lokā, jo
visos grozos tiek saglabāts dabaszinību piedāvājums optimālā līmenī.

Mediju un teātra mākslas grozs orientēts uz turpmāko izglītību
aktiermeistarības, režijas, scenogrāfijas u.c. teātra mākslas virzienos,
pasākumu organizatori, svētku režisori, mediju un kultūras menedžments,
žurnālisti, latviešu filoloģija, sabiedriskās attiecības, audiovizuālā
māksla, starpkultūru sakari, pedagoģija, radošās industrijas.