trešdiena, 2020. gada 16. septembris

trešdiena, 2020. gada 16. septembris
Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe, A.Lozda, I.Kraukle, M.Tiltiņa, I.Jansone, M.Liepiņa, I.Rams, I.Daugaviete-Kravale, S.Baumane
“Aristotelis” – 10. klašu iesvētības
5.a – klases ekskursija – visa diena (M.Tiltiņa, I.Jansone)
6.c – klases ekskursija – visa diena (I.Kraukle, M.Liepiņa)
Pagarinātā dienas grupa – Z.Gailīte  no 14.00-17.00 (133.kab)
STUNDU IZMAIŅAS
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a 1. uz VOC pavada Z.Gailīte un D.Stalšāne
2. Sports VOC uz VOC pavada Z.Gailīte un D.Stalšāne
3. Angļu valoda 133. stunda visai klasei kopā A I.Liepiņa
4. Latviešu valoda 133. A Z.Gailīte
5. Latviešu valoda 133. A Z.Gailīte
2.c 2. uz VOC pavada U.Jansons un D.Stalšāne
3. Sports VOC uz VOC pavada U.Jansons un D.Stalšāne
11.40-14.00 pagarinātā dienas grupa klasē A D.Stalšāne
4.a 5. Latviešu valoda 235. Teātra mākslas stunda atcelta P A.Kārkliņa
4.b 1. Latviešu valoda 232. A Z.Švēde
5.a Klase ekskursijā M.Tiltiņa, I.Jansone, L.Liepa, I.Glužģe, I.Liepiņa
5.b 1. Mūzika 112. stunda atcelta
4. Sociālās zinības 402. Matemātikas stunda atcelta P L.Drande
5.c 1. Latviešu valoda 210. Stunda pārcelta uz 2.st. S.Kārkliņa
2. Latviešu valoda 210. Matemātikas stunda atcelta S.Kārkliņa
3. Matemātika 210. A L.Liepa
5. Sports 034. A D.Cinīte
6.a 3. Mūzika 112. stunda atcelta, pieskata I.Grāvīte I.Grāvīte
6.b 1. Sports 034. stunda atcelta
2. Dabaszinības 206. mūzikas stunda atcelta S.Allika
6. Dabaszinības 206. stunda pārcelta uz 2.stundu S.Allika
6.c Klase ekskursijā I.Kraukle, M.Liepiņa, G.Grīva, Z.Neimane, Ī.Ozola, L.Vikse,I.Glužģe, V.Šmite
7.a 4. Sports un veselība 034. A L.Vikse
5. Literatūra 115. Bioloģijas stunda atcelta P L.Vikse
6. Klases stunda 115. Bioloģijas stunda atcelta P L.Vikse
7.b 1. Krievu valoda_2 302. Krievu valodas stunda atcelta
2. Krievu valoda_2 302. Krievu valodas stunda atcelta
6. Vizuālā māksla 034. Sporta un veselības stunda atcelta P Ī.Ozola
7. Teātra māksla 302. stunda atcelta
7.c 5. Angļu valoda 304. stunda visai klasei kopā A V.Šmite
6. Angļu valoda 304. stunda visai klasei kopā A V.Šmite
7. Sports un veselība 034. stunda atcelta
8.b 1. Angļu valoda_2 403. stunda pārcelta uz 4.st I.Barce
2. Bioloģija 204. stunda atcelta
3. Bioloģija 204. stunda atcelta
4. Angļu valoda 204. stunda visai klasei kopā A I.Barce
5. Krievu valoda_2 204. A A.Upīte
7. Krievu valoda_2 Krievu valodas stunda atcelta
10.b 1. Uzņēmējdarbības pamati 010. stunda pārcelta uz 2.st I.Grabe
2. Uzņēmējdarbības pamati 010. Literatūras stunda atcelta I.Grabe
5. Matemātika 010. Latviešu valodas stunda atcelta P G.Līrmane
11.a 3. Dabaszinības (Teātra M) 401. Latviešu valodas stunda atcelta A.Millers
4. Klases stunda 401. Literatūras stunda atcelta P I.Tuņķele
8. Dabaszinības (Teātra M) 401. stunda pārcelta uz 3.st. A.Millers
8. Literatūra (vispareja) 113. Literatūras (grupa) stunda atcelta
12.a 6. Matemātika 303. Latviešu valodas stunda atcelta A.Rebinka
8. Matemātika 303. matemātika pārcelta uz 6.st. A.Rebinka
12.c 6. Matemātika 303. Latviešu valodas stunda atcelta A.Rebinka
8. Matemātika 303. matemātika pārcelta uz 6.st. A.Rebinka