trešdiena, 2020. gada 16. septembris

trešdiena, 2020. gada 16. septembris
Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe, A.Lozda, I.Kraukle, M.Tiltiņa, I.Jansone, M.Liepiņa, I.Rams, I.Daugaviete-Kravale, S.Baumane
“Aristotelis” – 10. klašu iesvētības
5.a – klases ekskursija – visa diena (M.Tiltiņa, I.Jansone)
6.c – klases ekskursija – visa diena (I.Kraukle, M.Liepiņa)
Pagarinātā dienas grupa – Z.Gailīte  no 14.00-17.00 (133.kab)
STUNDU IZMAIŅAS
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a1.uz VOC pavada Z.Gailīte un D.Stalšāne
2.SportsVOCuz VOC pavada Z.Gailīte un D.Stalšāne
3.Angļu valoda133.stunda visai klasei kopāAI.Liepiņa
4.Latviešu valoda133.AZ.Gailīte
5.Latviešu valoda133.AZ.Gailīte
2.c2.uz VOC pavada U.Jansons un D.Stalšāne
3.SportsVOCuz VOC pavada U.Jansons un D.Stalšāne
11.40-14.00pagarinātā dienas grupa klasēAD.Stalšāne
4.a5.Latviešu valoda235.Teātra mākslas stunda atceltaPA.Kārkliņa
4.b1.Latviešu valoda232.AZ.Švēde
5.aKlase ekskursijāM.Tiltiņa, I.Jansone, L.Liepa, I.Glužģe, I.Liepiņa
5.b1.Mūzika112.stunda atcelta
4.Sociālās zinības402.Matemātikas stunda atceltaPL.Drande
5.c1.Latviešu valoda210.Stunda pārcelta uz 2.st.S.Kārkliņa
2.Latviešu valoda210.Matemātikas stunda atceltaS.Kārkliņa
3.Matemātika210.AL.Liepa
5.Sports034.AD.Cinīte
6.a3.Mūzika112.stunda atcelta, pieskata I.GrāvīteI.Grāvīte
6.b1.Sports034.stunda atcelta
2.Dabaszinības206.mūzikas stunda atceltaS.Allika
6.Dabaszinības206.stunda pārcelta uz 2.stunduS.Allika
6.cKlase ekskursijāI.Kraukle, M.Liepiņa, G.Grīva, Z.Neimane, Ī.Ozola, L.Vikse,I.Glužģe, V.Šmite
7.a4.Sports un veselība034.AL.Vikse
5.Literatūra115.Bioloģijas stunda atceltaPL.Vikse
6.Klases stunda115.Bioloģijas stunda atceltaPL.Vikse
7.b1.Krievu valoda_2302.Krievu valodas stunda atcelta
2.Krievu valoda_2302.Krievu valodas stunda atcelta
6.Vizuālā māksla034.Sporta un veselības stunda atceltaPĪ.Ozola
7.Teātra māksla302.stunda atcelta
7.c5.Angļu valoda304.stunda visai klasei kopāAV.Šmite
6.Angļu valoda304.stunda visai klasei kopāAV.Šmite
7.Sports un veselība034.stunda atcelta
8.b1.Angļu valoda_2403.stunda pārcelta uz 4.stI.Barce
2.Bioloģija204.stunda atcelta
3.Bioloģija204.stunda atcelta
4.Angļu valoda204.stunda visai klasei kopāAI.Barce
5.Krievu valoda_2204.AA.Upīte
7.Krievu valoda_2Krievu valodas stunda atcelta
10.b1.Uzņēmējdarbības pamati010.stunda pārcelta uz 2.stI.Grabe
2.Uzņēmējdarbības pamati010.Literatūras stunda atceltaI.Grabe
5.Matemātika010.Latviešu valodas stunda atceltaPG.Līrmane
11.a3.Dabaszinības (Teātra M)401.Latviešu valodas stunda atceltaA.Millers
4.Klases stunda401.Literatūras stunda atceltaPI.Tuņķele
8.Dabaszinības (Teātra M)401.stunda pārcelta uz 3.st.A.Millers
8.Literatūra (vispareja)113.Literatūras (grupa) stunda atcelta
12.a6.Matemātika303.Latviešu valodas stunda atceltaA.Rebinka
8.Matemātika303.matemātika pārcelta uz 6.st.A.Rebinka
12.c6.Matemātika303.Latviešu valodas stunda atceltaA.Rebinka
8.Matemātika303.matemātika pārcelta uz 6.st.A.Rebinka