TREŠDIENA, 2020.gada 19.februārī

TREŠDIENA, 2020.gada 19.februārī

Stundās nav:G.Kalvīte, I.Miglava, I.Lancmane, I.Upīte (no 13.00), A.Jākobsons, I.Grāvīte, M.Goba (no 7.st.), I.Rams (no 6.st.)

 

4.b klase (no 3.st.) projekta Latvijas skolas soma aktivitāte – G.Gaile

2.-3.st. – Valsts diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu 6.klasēm – Latviešu valodā

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.a

 

1. Matemātika 139.     A.Niedrīte
2. Matemātika 139.     A.Niedrīte
4. Latviešu valoda 139.     A.Niedrīte
5. Latviešu valoda 139.     A.Niedrīte
6. Sports 034 Stunda atcelta    
4.b No 3.st. Klase ārpus skolas G.Gaile

G.Baltā, A.Dubulte, D.Cinīte

5.a 2. Matemātika 109. Sporta st.atcelta;

Matemātikas st.pārcelta no 6.st.

  I.Lazdiņa
6. Matemātika 301. St.pārcelta uz citu laiku   I.Lazdiņa
5.b 4. Latviešu valoda 115.   A A.Upīte
6. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.   A D.Stalšāne
7. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.   A D.Stalšāne
5.c 6. Literatūra 110. Kabineta maiņa   V.Zariņa
6.a 2.-3. Valsts diagnostikas darbs Latv.val. 302.     L.Drande

(G.Verovkins)

2.-4. Valsts diagnostikas darbs Latv.val.

Ar atbalsta pasākumiem

403.     V.Fleminga
6. Vizuālā māksla 014. Pasaules vēstures st. atcelta P Ī.Ozola
6.b 2.-3. Valsts diagnostikas darbs Latv.val. 303.     S.Švalbe (2.st.)

I.Jansone (3.st.)

2.-4. Valsts diagnostikas darbs Latv.val.

Ar atbalsta pasākumiem

403.     V.Fleminga
6.c 2.-3. Valsts diagnostikas darbs Latv.val. 304.     I.Segliņa

(V.Šmite, S.Švalbe)

2.-4. Valsts diagnostikas darbs Latv.val.

Ar atbalsta pasākumiem

403.     V.Fleminga
5. Literatūra 109.   P S.Kārkliņa
7.a 3. Matemātika

(G.Līrmane)

206. Kabineta maiņa   G.Līrmane
3. Matemātika

(L.Liepa)

114. Kabineta maiņa   L.Liepa
7.b 3. Matemātika

(G.Līrmane)

206. Kabineta maiņa   G.Līrmane
3. Matemātika

(L.Liepa)

114. Kabineta maiņa   L.Liepa
7. Sports 034 Stunda atcelta    
8. Informātika 202. Stunda pārcelta uz pirmdienu 24.02.2020   G.Grīva
8.a 3. Angļu valoda

(I.Upīte)

201. Kabineta maiņa   I.Upīte
8.b 4. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.   A D.Stalšāne
5. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.   A D.Stalšāne
8.c 4. Sports 034 vingr.   A I.Rams
9.a 1. Pasaules vēsture 110. Stunda atcelta    
10.a 1. Sports

(A.Jākobsons)

009 Stunda atcelta    
2. Angļu valoda

(visp.)

011. Kabineta maiņa   A.Ronis
           
10.b 3. Angļu valoda 011. Sporta st.atcelta;

Angļu valodas st. pārcelta no 8.st.

  A.Ronis
4. Latvijas un pasaules vēsture 110. Stunda atcelta    
5. Latviešu valoda   Informācija sekos    
8. Angļu valoda 203. St.pārcelta uz citu laiku   A.Ronis
11.a 2. Matemātika 110. Kabineta maiņa   A.Rebinka
11.b 2. Latviešu valoda 109. Stunda atcelta    
12.a 1. Literatūra 109. Stunda atcelta    
3. Latvijas un pasaules vēsture 110. Stunda atcelta    
6. Sports 009. Stunda visai klasei kopā A V.Beķeris
12.b 3. Matemātika 112. Kabineta maiņa   A.Rebinka
4. Angļu valoda

(I.Barce)

201. Kabineta maiņa   I.Barce
12.c 8. Latvijas un pasaules vēsture 110. Stunda atcelta