trešdiena, 2020. gada 2. decembris

 

trešdiena, 2020. gada 2. decembris

Stundās nav: I.Grāvīte, I.Mēduma-Bāliņa, G.Grīva, D.Stalšāne, L.Liepa

STUNDAS/STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Dizains un tehnoloģijas156.kamīnzāle I.Miglava
2.Dizains un tehnoloģijas156.kamīnzāle I.Miglava
3.Latviešu valoda156.kamīnzāle I.Miglava
4.Matemātika156.kamīnzāle I.Miglava
5.Latviešu valoda156.kamīnzāleFakultatīvā nodarbība I.Miglava
1.b

I grupa

1.Latviešu valoda332. G.Gaile
2.Matemātika332. G.Gaile
3.Sociālās zinības332. G.Gaile
4.Dizains un tehnoloģijas332. G.Gaile
5.Dizains un tehnoloģijas332. G.Gaile

II grupa

1.Latviešu valoda336. S.Baumane
2.Matemātika336. S.Baumane
3.Sociālās zinības336. S.Baumane
4.Dizains un tehnoloģijas336. S.Baumane
5.Dizains un tehnoloģijas336. S.Baumane
1.c1.Matemātika305.lielā zāle I.Krieviņa
2.Dabaszinības305.lielā zāle I.Krieviņa
3.Mūzika305.lielā zāle I.Aizupiete
4.Dizains un tehnoloģijas305.lielā zāle I.Krieviņa
5.Dizains un tehnoloģijas305.lielā zāle I.Krieviņa
2.a

I grupa

1.Matemātika133.PG.Baltā
2.Sportspeldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
3.Klases stunda133. G.Baltā
4.Matemātika133. G.Baltā
5.Latviešu valoda133. G.Baltā

II grupa

1.Matemātika139.PL.Gacka
2.Sportspeldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
3.Klases stunda139. L.Gacka
4.Matemātika139. L.Gacka
5.Latviešu valoda139. L.Gacka
2.b

I grupa

1.Sportspeldēšanas nodarbības uz laiku atceltas V.Beķeris
2.Dabaszinības232. A.Dubulte
3.Matemātika232. A.Dubulte
4.Latviešu valoda232. A.Dubulte
5.Mājturība un tehnoloģijas232. A.Dubulte

II grupa

1.Sportspeldēšanas nodarbības uz laiku atceltas V.Beķeris
2.Dabaszinības237. Z.Gailīte
3.Matemātika237. Z.Gailīte
4.Latviešu valoda237. Z.Gailīte
5.Mājturība un tehnoloģijas237. Z.Gailīte
2.c

I grupa

1.Mūzika205. I.Aizupiete
2.Klases stunda337.PI.Upīte
3.Sportspeldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
4.Sociālās zinības337. A.Bērziņa

II grupa

1.Mūzika338. G.Aizupietis
2.Klases stunda338.PI.Upīte
3.Sportspeldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
4.Sociālās zinības338. A.Stikāne
3.a

I grupa

1.Angļu valoda_1137. I.Glužģe
2.Latviešu valoda137. V.Zariņa
3.Latviešu valoda137. V.Zariņa
4.Sportspeldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
5.  
6.Angļu valoda_22.grupai stunda pārcelta uz 1.st.  

II grupa

1.Angļu valoda_2138. A.Dubulte
2.Latviešu valoda138. Z.Švēde
3.Latviešu valoda138. A.Stikāne
4.Sports M.Goba
5.   
6.Angļu valoda_2138.2.grupai stunda pārcelta uz 1.st.  
3.b

I grupa

1.Angļu valoda_1236. V.Šmite
2.Angļu valoda_1236. V.Šmite
3.Latviešu valoda236. S.Priede
4.Ētika236. S.Priede
5.Sports236. M.Goba

II grupa

1.Angļu valoda_2235. D.Cinīte
2.Angļu valoda_2235. D.Cinīte
3.Latviešu valoda235. A.Upīte
4.Ētika235. I.Apinīte
5.Sports235.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
3.c

I grupa

1.Latviešu valoda114. A.Bērziņa
2.Dabaszinības114. A.Bērziņa
3.Matemātika114. A.Bērziņa
4.Mūzika205. I.Aizupiete
5.Latviešu valoda114.Fakultatīvā nodarbība A.Bērziņa
6.Sportspeldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba

II grupa

1.Latviešu valoda115. I.Ābeltiņa
2.Dabaszinības115. I.Ābeltiņa
3.Matemātika115. I.Ābeltiņa
4.Mūzika115. G.Aizupietis
5.Latviešu valoda115.Fakultatīvā nodarbība I.Ābeltiņa
6.Sports115.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
4.a

I grupa

1.Datorika_1202.AZ.Neimane
2.Latviešu valoda205. A.Kārkliņa
3.Matemātika405. A.Kārkliņa
4.Matemātika301. A.Kārkliņa
5.Sociālās zinības un veselība301. A.Kārkliņa

II grupa

1.Datorika_2201. Z.Neimane
2.Latviešu valoda302. A.Kārkliņa
3.Matemātika302. U.Ābeltiņš
4.Matemātika302. U.Ābeltiņš
5.Sociālās zinības un veselība302. A.Kārkliņa
4.b

I grupa

1.Latviešu valoda104. Z.Švēde
2.Datorika_1202.AZ.Neimane
3.Matemātika104. I.Lazdiņa
4.Matemātika104. I.Lazdiņa
5.Mūzika205. I.Aizupiete

II grupa

1.Latviešu valoda109. A.Upīte
2.Datorika_2201. Z.Neimane
3.Matemātika109. R.Spuņģe
4.Matemātika109. R.Spuņģe
5.Mūzika109. G.Aizupietis
4.c1.Matemātika014. I.Jurka
2.Latviešu valoda014. I.Jurka
3.Matemātika014. I.Jurka
4.Latviešu valoda014. I.Jurka
5.Dabaszinības014. I.Jurka
5.a1.Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)pašvadīts mācību process D.Stalšāne
2.Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)pašvadīts mācību process D.Stalšāne
5.Matemātikastunda pie L.Liepas atcelta 
5.b3.Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)pašvadīts mācību process D.Stalšāne
4.Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)pašvadīts mācību process D.Stalšāne
5.Informātika_2stunda pie G.Grīvas atcelta 
6.a1.Matemātika_2stunda pie L.Liepas atcelta 
2.Matemātika_2stunda pie L.Liepas atcelta 
3.Informātika_1stunda pie G.Grīvas atcelta 
6.b1.Matemātika_2stunda pie L.Liepas atcelta 
2.Matemātika_2stunda pie L.Liepas atcelta 
6.c1.Matemātika_2stunda pie L.Liepas atcelta 
2.Matemātika_2stunda pie L.Liepas atcelta 
7.a3.Matemātika_2stunda pie L.Liepas atcelta 
4.Matemātika_2stunda pie L.Liepas atcelta 
7.b3.Matemātika_2stunda pie L.Liepas atcelta 
4.Matemātika_2stunda pie L.Liepas atcelta 
7.c1.Krievu valodaStunda pie I.Mēdumas-Bāliņas atcelta 
2.Krievu valodaStunda pie I.Mēdumas-Bāliņas atcelta  
3.Matemātika_2stunda pie L.Liepas atcelta  
4.Matemātika_2stunda pie L.Liepas atcelta  
8.a6.Matmātika_3stunda pie L.Liepas atcelta  
8.b6.Matmātika_3stunda pie L.Liepas atcelta  
9.b4.Krievu valodaStunda pie I.Mēdumas-Bāliņas atcelta 
5.Krievu valodaStunda pie I.Mēdumas-Bāliņas atcelta 
10.a6.Dizains un tehnoloģijas_1stunda pie G.Grīvas atcelta 
7.Dizains un tehnoloģijas_1stunda pie G.Grīvas atcelta 
10.b8.Vēsture un sociālās zinībasStunda atcelta 
9.Vēsture un sociālās zinībasStunda atcelta 
11.a3.Latvijas un pasaules vēstureStunda atcelta 
4.Latvijas un pasaules vēstureStunda atcelta 
11.b5.Latvijas un pasaules vēstureStunda atcelta 
6.Latvijas un pasaules vēstureStunda atcelta 
12.c7.Krievu valodaStunda pie I.Mēdumas-Bāliņas atcelta