trešdiena, 2020. gada 30. septembris

trešdiena, 2020. gada 30. septembris

Stundās nav: A.Lozda, A.Upīte (08.00-10.00), D.Cinīte, Z.Vilciņa, G.Grīva

Pagarinātā dienas grupa – Z.Gailīte no 14.00-17.00 (133.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.c 2.     uz VOC pavada S.Baumane un D.Stalšāne    
3. Sports VOC uz VOC pavada S.Baumane un D.Stalšāne    
  11.40-14.00   pagarinātā dienas grupa klasē A L.Trauliņa
2.b 3. Klases stunda 336. Matemātikas stunda pārcelta uz 29.09.2020. P* A.Dubulte
3.b 1. Angļu valoda 236. stunda abām grupām kopā A V.Šmite
2. Angļu valoda 236. stunda abām grupām kopā A V.Šmite
4.a 2. Datorika_1 202.   A Z.Neimane
5. Konsultācija 235. teātra mākslas stunda atcelta; papildu konsultācija pie A.Kārkliņas P A.Kārkliņa
4.b 3. Datorika_1 202.   A Z.Neimane
5.b 2. Sociālās zinības 402. Latviešu valodas stunda pārcelta uz 29.09.2020. P* L.Drande
5.c 6. Angļu valoda_2 210. stunda atcelta    
6.a 4. Informātika 202.   A Z.Neimane
6.c 1. Informātika 202.   A I.Kraukle
7.b 7. Teātra māksla 302.   A L.Vikse
8.a 1. Ģeogrāfija   pašvadīts māc.process-mājās   Z.Vilciņa
2. Ģeogrāfija   pašvadīts māc.process-mājās   Z.Vilciņa
9.a 3. Angļu valoda_2 403. D.Cinītes grupai – Patstāvīgs darbs A I.Mēduma-Bāliņa
4. Angļu valoda_2 403. D.Cinītes grupai – Patstāvīgs darbs A E.Groševa
9.b 3. Ģeogrāfija 109. pašvadīts māc.process (klasē)   Z.Vilciņa
4. Ģeogrāfija 109. pašvadīts māc.process (klasē)   Z.Vilciņa
10.b 1. Uzņēmējdarbības pamati 010. stunda pārcelta uz 2.st   I.Grabe
2. Uzņēmējdarbības pamati 010. Literatūras stunda atcelta   I.Grabe
7. Dizains un Tehnoloģijas 202.      
8. Dizains un Tehnoloģijas 202.      
11.a 3. Dabaszinības (Teātra M) 401. Latviešu valodas stunda atcelta   A.Millers
4. Aktiermeistarība 306. Literatūras stunda atcelta P R.Segliņš
8. Dabaszinības (Teātra M) 401. stunda pārcelta uz 3.st.   A.Millers
8. Literatūra (vispareja) 113. Literatūras (grupa) stunda atcelta    
12.a 6. Matemātika 303. Latviešu valodas stunda atcelta   A.Rebinka
8. Matemātika 303. matemātika pārcelta uz 6.st.   A.Rebinka
12.c 6. Matemātika 303. Latviešu valodas stunda atcelta   A.Rebinka
8. Matemātika 303. matemātika pārcelta uz 6.st.   A.Rebinka