trešdiena, 2020. gada 30. septembris

trešdiena, 2020. gada 30. septembris

Stundās nav: A.Lozda, A.Upīte (08.00-10.00), D.Cinīte, Z.Vilciņa, G.Grīva

Pagarinātā dienas grupa – Z.Gailīte no 14.00-17.00 (133.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.c2.  uz VOC pavada S.Baumane un D.Stalšāne  
3.SportsVOCuz VOC pavada S.Baumane un D.Stalšāne  
 11.40-14.00 pagarinātā dienas grupa klasēAL.Trauliņa
2.b3.Klases stunda336.Matemātikas stunda pārcelta uz 29.09.2020.P*A.Dubulte
3.b1.Angļu valoda236.stunda abām grupām kopāAV.Šmite
2.Angļu valoda236.stunda abām grupām kopāAV.Šmite
4.a2.Datorika_1202. AZ.Neimane
5.Konsultācija235.teātra mākslas stunda atcelta; papildu konsultācija pie A.KārkliņasPA.Kārkliņa
4.b3.Datorika_1202. AZ.Neimane
5.b2.Sociālās zinības402.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 29.09.2020.P*L.Drande
5.c6.Angļu valoda_2210.stunda atcelta  
6.a4.Informātika202. AZ.Neimane
6.c1.Informātika202. AI.Kraukle
7.b7.Teātra māksla302. AL.Vikse
8.a1.Ģeogrāfija pašvadīts māc.process-mājās Z.Vilciņa
2.Ģeogrāfija pašvadīts māc.process-mājās Z.Vilciņa
9.a3.Angļu valoda_2403.D.Cinītes grupai – Patstāvīgs darbsAI.Mēduma-Bāliņa
4.Angļu valoda_2403.D.Cinītes grupai – Patstāvīgs darbsAE.Groševa
9.b3.Ģeogrāfija109.pašvadīts māc.process (klasē) Z.Vilciņa
4.Ģeogrāfija109.pašvadīts māc.process (klasē) Z.Vilciņa
10.b1.Uzņēmējdarbības pamati010.stunda pārcelta uz 2.st I.Grabe
2.Uzņēmējdarbības pamati010.Literatūras stunda atcelta I.Grabe
7.Dizains un Tehnoloģijas202.   
8.Dizains un Tehnoloģijas202.   
11.a3.Dabaszinības (Teātra M)401.Latviešu valodas stunda atcelta A.Millers
4.Aktiermeistarība306.Literatūras stunda atceltaPR.Segliņš
8.Dabaszinības (Teātra M)401.stunda pārcelta uz 3.st. A.Millers
8.Literatūra (vispareja)113.Literatūras (grupa) stunda atcelta  
12.a6.Matemātika303.Latviešu valodas stunda atcelta A.Rebinka
8.Matemātika303.matemātika pārcelta uz 6.st. A.Rebinka
12.c6.Matemātika303.Latviešu valodas stunda atcelta A.Rebinka
8.Matemātika303.matemātika pārcelta uz 6.st. A.Rebinka