trešdiena, 2020. gada 9. septembris

trešdiena, 2020. gada 9. septembris

Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe, A.Jākobsons (no 6.st.), I.Rams (no 6.st.), L.Drande (no 10.30-14.00), G.Grīva, I.Upīte, I.Lancmane (5.st.-7.st.)
11.b klase – ārpusskolas pasākums (5./6./7.st.laikā)-pavada I.Lancmane
Pagarinātā dienas grupa – Z.Gailīte  no 14.00-17.00 (133.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a1.uz VOC pavada Z.Gailīte un D.Stalšāne
2.SportsVOCuz VOC pavada Z.Gailīte un D.Stalšāne
3.Angļu valoda133.stunda visai klasei kopāAI.Liepiņa
4.Matemātika133.Ainfo sekos
5.Latviešu valoda133.AZ.Gailīte
2.c2.uz VOC pavada S.Baumane un D.Stalšāne
3.SportsVOCuz VOC pavada S.Baumane un D.Stalšāne
11.40-14.00pagarinātā dienas grupa klasēAD.Stalšāne
4.a2.Datorika201.stunda visai klasei kopāAZ.Neimane
4.b3.Datorika_1202.Datorikas stunda G.Grīvas grupai pie Z.NeimanesAZ.Neimane
6.a4.Informātika202.stunda visai klasei kopāAZ.Neimane
6.c1.Informātika_2201.Informātikas stunda G.Grīvas grupai atcelta
7.a7.Latviešu valoda115.Latviešu val.stunda pārcelta no piektdienas 11.09.2020.P*L.Vikse
7.b6.Mūzika112.Sporta un veselības stunda atcelta; Mūzikas stunda pārcelta no ceturtdienas 1.stundasP*I.Jansone
7.c5.Angļu valoda304.stunda visai klasei kopāAV.Šmite
6.Angļu valoda304.stunda visai klasei kopāAV.Šmite
7.Sports un Veselībastunda atcelta
8.b1.Angļu valoda_2403.Stunda S.Švalbes grupai atcelta
9.a3.Angļu valoda_1211.AI.Daugaviete-Kravale
4.Angļu valoda_1211.AE.Groševa
10.b7.Dizains un tehnoloģijas 1.grupa202.stunda G.Grīvas grupai atcelta
8.Dizains un tehnoloģijas 1.grupa202.stunda G.Grīvas grupai atcelta
9.Sports un Veselība009.stunda atcelta
11.b5.Latviešu valodaārpusskolas pasākumsI.Lancmane
6.Latviešu valodaārpusskolas pasākumsI.Lancmane
7.sportsstunda atcelta