trešdiena, 2021. gada 10. novembris

trešdiena, 2021. gada 10. novembris

Stundās nav: A.Ronis

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

1.-3. klasē mācību saturs tiek īstenots klātienē

4.-12. klasē mācību saturs tiek īstenots attālināti

12.a1.Angļu valodastunda visai klasei kopāA+I.Barce
2.Angļu valoda_vispārējāStunda A.Roņa grupai pārcelta uz otrdienu, 09.11.2021.
3.Angļu valoda_vispārējāStunda atcelta
12.b5.-6.Angļu valodaAI.Glužģe