trešdiena, 2021. gada 12. maijs

trešdiena, 2021. gada 12. maijs

Stundās nav:-

STUNDU IZMAIŅAS

Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.klasēm – mutvārdu daļa. (CE vadītāji: I.Barce, L.Kraukle)

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c4.Dabaszinības Dizaina un tehnoloģiju stunda pārcelta uz citu dienuP*I.Krieviņa
3.c5.Latviešu valoda (F)  P*A.Bērziņa
12.a CE angļu valodā-mutvārdu daļa    
12.b CE angļu valodā-mutvārdu daļa    
12.c CE angļu valodā-mutvārdu daļa