trešdiena, 2021. gada 17. novembris

trešdiena, 2021. gada 17. novembris

Stundās nav: A.Ronis, I.Rams, L.Drande

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a5.Klases stunda137.Angļu valodas stunda atceltaPV.Zariņa, A.Rastene
1.b5.Klases stunda236.fakultatīvā nodarbība atceltaPS.Priede
1.c5.Klases stunda237.Dizaina un tehnoloģiju stunda atceltaPA.Bērziņa
2.a2.Matemātika (F)139.Fakultatīvā nodarbība pārcelta no ceturtdienasP*I.Miglava
6.Klases stunda139.Latviešu valodas stunda atceltaPI.Miglava
2.b3.Sociālās zinības332.PG.Gaile
6.Klases stunda332.Angļu valodas stunda 2.grupai pie A.Rastenes atceltaPG.Gaile, A.Restene
2.c5.Klases stunda338.Sporta un veselības stunda atceltaPI.Krieviņa, M.Goba
3.a5.Dabaszinības133.stundu secības maiņaG.Baltā
6.Klases stunda133.PG.Baltā
3.b6.Klases stunda336.Angļu valodas stunda abām grupām atceltaPA.Dubulte, I.Liepiņa
3.c4.Matemātika (F)337.Fakultatīvā nodarbība pārcelta no otrdienasP*S.Niedrīte
5.Klases stunda337.Dabaszinību stunda atceltaPS.Niedrīte
4.a6.Klases stunda232.Klases stunda pārcelta no otrdienasP*L.Trauliņa
4.b6.Klases stunda138.PI.Upīte
4.c6.Klases stunda235.Sporta un veselības stunda atceltaPM.Liepiņa, Z.Larinova
5.a6.Klases stunda302.Vizuālās mākslas stunda atceltaPA.Kārkliņa, Ī.Ozola
5.b6.Klases stunda010.Matemātikas stunda atceltaPI.Baranova, A.Kārkliņa
5.c5.Klases stunda011.Matemātikas stunda atceltaPS.Baumane, A.Rebinka
6.b6.Klases stunda402.Latviešu valodas stunda atceltaPI.Barce, I.Baranova
7.Angļu valoda_2.grupa402.Stunda pārcelta uz otrdienu, 23.11.2021.I.Barce
6.c1.Sportsstunda atcelta
6.Klases stunda203.Mājturības un tehnoloģiju stunda atceltaPI.Liepiņa, G.Verovkins, D.Stalšāne
7.a3.Klases stunda114.Sporta un veselības stunda atceltaPG.Kalvīte
7.b4.Literatūra210.stundu secības maiņaI.Lancmane
6.Sports un veselībastundu secības maiņaAA.Jākobsons
7.Klases stunda210.Vācu valodas stunda atcelta; Klases stunda pārcelta no otrdienasP*S.Allika, E.Groševa
7.c6.Klases stunda304.Angļu valodas stunda abām grupām atceltaPI.Kraukle, I.Glužģe, V.Šmite
8.a5.Sports un veselībaAM.Goba
7.Klases stunda211.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaPL.Vikse, I.Grāvīte
8.b6.Klases stunda301.Bioloģijas stunda atceltaPV.Šmite, M.Liepiņa
7.Sports un veselībastunda atcelta
8.Angļu valoda_1.grupaStunda pārcelta uz otrdienu, 16.11.2021.V.Šmite
8.c6.Klases stunda115.Sporta un veselības stunda atceltaPI.Mēduma-Bāliņa
9.a1.Ģeogrāfija104.stundas sākums 08.10Z.Vilciņa
6.Klases stunda104.Literatūras stunda atceltaPS.Kārkliņa
9.b6.Klases stunda204.Literatūras stunda atceltaPA.Upīte-Markuse
10.a7.Klases stunda110.Sporta un veselības stunda atceltaI.Grāvīte
8.-9.Digitālais dizainspašvadīts mācību process – mājāsA.Jaunzems
10.b4.Angļu valoda_1.grupa405.kabineta maiņaI.Glužģe
7.Klases stunda206.Sporta un veselības stunda atceltaZ.Neimane
8.-9.Digitālais dizainspašvadīts mācību process – mājāsA.Jaunzems
11.a6.Klases stunda014.Aktiermeistarības stunda atceltaPĪ.Ozola, R.Segliņš
11.b7.Klases stunda303.Dizaina un tehnoloģiju stunda atceltaPG.Līrmane, D.Stalšāne
12.a1.Angļu valoda401.stunda visai klasei kopāA+I.Barce
2.Bioloģija_vispārējā404.Angļu valoda A.Roņa grupai pārcelta uz otrdienu, 09.11.2021.PI.Verovkina
3.Bioloģija_vispārējā404.Angļu valodas stunda A.Roņa grupai atceltaPI.Verovkina
4.-5.Dabaszinības401.kabineta maiņaA.Millers
6.Klases stunda401.Sporta stunda atceltaPI.Tuņķele, A.Jākobsons
12.b5.Angļu valoda405.AI.Glužģe
6.Klases stunda405.angļu valodas stunda pārcelta uz otrdienu, 16.11.2021.P*I.Krafte