trešdiena, 2021. gada 22. septembris

trešdiena, 2021. gada 22. septembris

Stundās nav: I.Jurka, A.Upīte-Markuse, I.Apinīte, S.Niedrīte (no 14.00), I.Miglava, I.Grāvīte, L.Trauliņa, I.Rams (no 6.st.), M.Goba (no 6.st.), A.Jākobsons (no 6.st.), Z.Larinova (no 6.st.),

S.Baumane (3.-5.st.), Ī.Ozola (no 6.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a1.-2.Sports un veselībaVOCIzglītojamos uz peldēšanas nodarbību VOC pavada D.StalšāneUD.Stalšāne
4.Vizuālā māksla139.AI.Upīte
5.Matemātika139.AL.Drande
6.Latviešu valoda139.AI.Apine
4.c1.Klases stunda235.Mūzikas stunda atceltaPM.Liepiņa, I.Aizupiete
6.Sports un veselībastunda atcelta
5.a6.Vizuālā māksla302.stunda atcelta
5.c4.Angļu valoda011.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 29.09.2021. (2.st.)P*D.Trēziņš
6.b1.Klases stunda402.Dabaszinību stunda atceltaPI.Barce
6.c3.DabaszinībasAS.Allika
7.c1.Klases stunda304.Krievu valodas stunda atceltaPI.Kraukle
4.InženierzinībasAR.Spuņģe
5.Inženierzinības304.A R.Spuņģe
8.a6.Latvijas un pasaules vēsture211.stunda atcelta
7.Latvijas un pasaules vēsture211.stunda atcelta
8.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

3.Angļu valoda301.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaV.Šmite
4.Bioloģija301.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaM.Liepiņa
6.Bioloģijastunda pārcelta uz 4.st.laikuM.Liepiņa
7.Sports un veselībastunda atcelta
8.Angļu valodastunda pārcelta uz 4.st.laikuV.Šmite
8.c6.Datorika/Angļu valoda201/115Sporta un veselības stunda atcelta; Datorikas un angļu valodas stundas pārceltas no 7.st.laikaZ.Neimane, V.Šmite
9.a1.Ģeogrāfija104.Stundas sākums 08.10Z.Vilciņa
9.b1.-9.Klase ārpus skolasA.Upīte-Markuse, I.Apinīte, M.Tiltiņa, S.Allika, E.Groševa, I.Daugaviete-Kravale
10.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

7.Digitālais dizains202.Sporta stunda atceltaA.Jaunzems
9.Digitālais dizainsstunda pārcelta uz 7.st.laikuA.Jaunzems
10.b5.Vēsture un sociālās zinātnes206.stunda atcelta
7.Digitālais dizains202.Sporta stunda atceltaA.Jaunzems
9.Digitālais dizainsstunda pārcelta uz 7.st.laikuA.Jaunzems
11.b2.Vēsture un sociālās zinātnes303.stunda atcelta
7.-8.klase ārpus skolasD.Stalšāne
9.Kultūras pamatistunda atcelta
12.a1.Angļu valoda (TeātraM)Pašvadīts mācību process-mājāsI.Barce
6.Sportsstunda atcelta
7.Kulturoloģija401.stunda atcelta
12.b1.Pasaules vēsture405.stunda atcelta
7.Kulturoloģija401.stunda atcelta
***Pagarinātā dienas grupa235.AA.Niedrīte