trešdiena, 2021. gada 26. maijs

trešdiena, 2021. gada 26. maijs

Stundās nav: L.Vikse

STUNDU IZMAIŅAS

Karjeras nedēļas pasākums 5.-6.klasēm “Selfiju jeb pašiņu skrējiens pa Valmieru”

Tiešsaistes nodarbības ar viktorīnu “Uzmini nu, kas tas ir?” sākumskolā karjeras nedēļas ietvaros

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b tiešsaistes nodarbība (sākums plkst.13.30)  
2.b tiešsaistes nodarbība (sākums plkst.10.00)  
3.c tiešsaistes nodarbība (sākums plkst.12.30)  
4.a tiešsaistes nodarbība (sākums plkst.11.30)  
5.a Karjeras nedēļas pasākums; mācību stundas šajā dienā atceltas M.Tiltiņa, I.Jansone, I.Rams,I.Glužģe, I.Liepiņa, G.Grīva, Z.Neimane, L.Liepa
5.c Karjeras nedēļas pasākums; mācību stundas šajā dienā atceltas S.Baumane, S.Kārkliņa, I.Rams, A.Kārkliņa, I.Upīte, G.Grīva
6.a1.LiteratūraAA.Upīte
2.LiteratūraAA.Upīte
6.c5.LiteratūraAS.Baumane
6.LiteratūraAS.Baumane
7.a3.LiteratūraAS.Kārkliņa
4.LiteratūraAS.Kārkliņa
11.a1.InformātikaKarjeras izglītības pasākums (tiešsaistē) “Es tehnoloģiju pasaulē” (T.Amsons Vidzemes augstskola); Informātikas stunda pārcelta no piektdienas G.Grīva, S.Sietinsons
11.b1.InformātikaKarjeras izglītības pasākums (tiešsaistē) “Es tehnoloģiju pasaulē” (T.Amsons Vidzemes augstskola); Informātikas stunda pārcelta no piektdienas, sporta stunda atcelta G.Grīva, S.Sietinsons, A.Jākobsons