trešdiena, 2021. gada 28. aprīlis

trešdiena, 2021. gada 28. aprīlis

Stundās nav: D.Cinīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c4.Dabaszinības338.Stunda pārcelta no citas dienasP*I.Krieviņa
2.a1.Matemātika (F)133. G.Baltā
2.Sports` M.Goba
2.b1.SportsAM.Goba
2.Matemātika336.AA.Dubulte
6.Matemātika336.stunda pārcelta uz 2.st. A.Dubulte
2.c2.Matemātika (F)337. S.Niedrīte
3.Sports` M.Goba
3.b1.Angļu valoda236.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
2.Angļu valoda236.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
4.Matemātika (F)236. S.Priede
5.Sports M.Goba
3.c5.Latviešu valoda (F) A.Bērziņa
6.Sports237. M.Goba
4.c6.Angļu valoda138.Latviešu valodas fakultatīvā stunda pārcelta uz otrdienuP*V.Šmite
5.b1.Matemātika109.Kabineta maiņa I.Kraukle
2.Matemātika109.Kabineta maiņa I.Kraukle
5.c5.Angļu valoda_1210.AI.Upīte
6.Angļu valoda210.stunda visai klasei kopā; Av_2 stunda pārcelta no piektienas.A+I.Upīte
6.a3.Matemātika_1109.Kabineta maiņa (I.Kraukles grupai) I.Kraukle
4.Matemātika_1109.Kabineta maiņa (I.Kraukles grupai) I.Kraukle
6.b3.Matemātika_1109.Kabineta maiņa (I.Kraukles grupai) I.Kraukle
4.Matemātika_1109.Kabineta maiņa (I.Kraukles grupai) I.Kraukle
6.c3.Matemātika_1109.Kabineta maiņa (I.Kraukles grupai) I.Kraukle
4.Matemātika_1109.Kabineta maiņa (I.Kraukles grupai) I.Kraukle
5.Literatūra109.Kabineta maiņa L.Vikse
6.Literatūra109.Kabineta maiņa L.Vikse
7.a3.Sociālās zinībasattālinātiLiteratūras stunda pārcelta uz 22.04.2021. L.Vikse
9.a3.Angļu valodaattālinātiStunda visai klasei kopāA+I.Upīte
10.a7.FizikaPašvadīts mācību process attālināti  
8.Dizains un tehnoloģijasPašvadīts mācību process attālināti G.Grīva/Z.Neimane
9.Dizains un tehnoloģijasPašvadīts mācību process attālināti G.Grīva/Z.Neimane
11.a4.DabaszinībasPašvadīts mācību process A.Millers
12.a2.FizikaPašvadīts mācību process attālināti A.Millers
3.Fizika404.Stunda klātienēAU.Ābeltiņš
12.b1.Latvijas un pasaules vēsture405.papildu stunda pārcelta no 26.04.2021.P*I.Grāvīte
2.Latvijas un pasaules vēsture405.papildu stunda pārcelta no 26.04.2021.P*I.Grāvīte
12.c1.Dabaszinības303.Stunda klātienēAU.Ābeltiņš
5.Teātra mākslas pamati306.Dabaszinību stunda atceltaPR.Segliņš