trešdiena, 2021. gada 7. aprīlis

trešdiena, 2021. gada 7. aprīlis

Stundās nav: D.Cinīte, I.Glužģe, Z.Gailīte, L.Liepa (3.-5.stunda)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Klases stunda139.Dizaina un tehnoloģiju stunda atceltaPI.Miglava
1.b1.Klases stunda332.Latviešu valodas stunda atceltaPG.Gaile
1.c1.Klases stunda338.Mūzikas stunda atceltaPI.Krieviņa, I.Aizupiete
2.a1.Klases stunda133.PG.Baltā
2.b1.Klases stunda336.Sporta stunda pārcelta uz 2.stunduPA.Dubulte, V.Beķeris
2.Sportsāra nodarbība V.Beķeris
2.c1.Klases stunda337.PS.Niedrīte
2.Sociālās zinības337.Sociālo zinību stunda pārcelta no piektdienasPL.Gacka, S.Niedrīte
4.Matemātika337.Latviešu valodas stunda pārcelta uz piektdienu S.Niedrīte
3.a1.Klases stunda137.Matemātikas stunda atceltaPV.Zariņa
6.Angļu valoda_1stunda 1.grupai pie I.Glužģes pārcelta uz piektdienu 
3.b1.Klases stunda236.Angļu valodas stunda atcelta S.Priede, V.Šmite
2.Angļu valoda236.stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
4.Ētika236.secības maiņa S.Priede
3.c1.Klases stunda237.Sociālo zinību stunda pārcelta uz 5.stunduPA.Bērziņa
4.a1.Klases stunda235.Matemātikas stunda atceltaPA.Kārkliņa
4.b1.Klases stunda232.Latviešu valodas stunda atceltaPI.Baranova
4.c1.Klases stunda138.Latviešu valodas stunda atceltaPI.Jurka
5.a1.Klases stunda110.Mūzikas stunda atceltaPM.Tiltiņa, I.Jansone
3.Angļu valoda110.stunda visai klasei kopāA+I.Liepiņa
5.b1.Klases stunda402.Matemātikas stunda atceltaPI.Barce, I.Kraukle
5.c1.Klases stunda210.Latviešu valodas stunda atceltaAS.Baumane
3.SportsAA.Jākobsons
5.Angļu valodastunda pārcelta uz citu dienu šajā nedēļā  
6.Angļu valodastunda pārcelta uz citu dienu šajā nedēļā  
6.a1.Klases stunda114.Literatūras stunda atceltaAA.Upīte, L.Vikse
6.b1.Klases stunda113.Angļu valodas stunda atceltaPS.Allika, I.Liepiņa, S.Švalbe
6.c1.Klases stunda301.Sporta stunda atceltaPI.Kraukle
7.c5.Angļu valodaattālinātistunda visai klasei kopāA+V.Šmite
9.a3.Angļu valodaattālinātistunda visai klasei kopāA+I.Upīte
10.b7.Angļu valodaattālinātiAI.Barce
8.Angļu valodaattālinātiAI.Barce
12.a2.Klases stunda404.Fizikas stunda atceltaPA.Lozda
12.b3.Klases stunda401.Bioloģijas stunda atceltaPI.Rams
12.c7.Klases stunda303.Dabaszinību stunda atceltaPI.Grāvīte