trešdiena, 2022. gada 12. oktobris

trešdiena, 2022. gada 12. oktobris

Stundās nav: V.Šmite, I.Upīte, K.Antons, Z.Neimane, A.Bērziņa, Z.Larinova (4.-5.st.), I.Lazdiņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a2.Sports un veselībaMatemātikas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuZ.Larinova, V.Zariņa
4.Matemātika137.Sporta stunda pārcelta uz 2.stundas laikuV.Zariņa
2.c1.-9.Klase ārpus skolasA.Bērziņa,
Z.Larinova, A.Rastene, I.Liepiņa, I.Aizupiete
3.a6.Angļu valoda336.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
3.c5.Angļu valoda338.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
4.a1.Klases stunda204.Dalība matemātikas konkursā “Tik vai… Cik?”; Literatūras stunda pārcelta uz 4.stundas laikuL.Gredzena
2.Mūzika305. Lielā zāleTikšanās ar Valsts policijas pārstāvjiem drošības nedēļas ietvarosI.Aizupiete
4.Literatūra237.Klases stunda pārcelta uz 1.stundas laikuL.Gredzena
4.b1.Matemātika104.Dalība matemātikas konkursā “Tik vai… Cik?”A.Dubulte
2.Latviešu valoda305. Lielā zāleTikšanās ar Valsts policijas pārstāvjiem drošības nedēļas ietvaros;
Sporta un veselības stunda pārcelta uz 4.stundas laiku
A.Lūsiņa, Z.Larinova
4.Klase ārpus skolas
(Sports un veselība)
202.Datorikas stunda 1.grupai atceltaZ.Larinova,
A.Dubulte, I.Liepiņa, A.Lūsiņa
4.232.Angļu valodas stunda 2.grupai atcelta
5.204.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 2.stundas laiku;
(Sporta stunda pārcelta no piektdienas, 14.10.2022. (0.st.))
4.c1.Matemātika203.Dalība matemātikas konkursā “Tik vai… Cik?”A.Lūsiņa
2.Sociālās zinības un vēsture305. Lielā zāleTikšanās ar Valsts policijas pārstāvjiem drošības nedēļas ietvarosL.Gredzena
5.a1.Matemātika305. Lielā zāleTikšanās ar Valsts policijas pārstāvjiem drošības nedēļas ietvarosA.Kārkliņa
5.b1.Mūzika305. Lielā zāleTikšanās ar Valsts policijas pārstāvjiem drošības nedēļas ietvarosI.Jansone
5.c1.Angļu valoda305. Lielā zāleTikšanās ar Valsts policijas pārstāvjiem drošības nedēļas ietvarosD.Cinīte, I.Liepiņa
5.Klases stunda302.Matemātikas stunda atceltaPS.Kalniņa
6.a3.Sports un veselība305. Lielā zāleTikšanās ar Valsts policijas pārstāvjiem drošības nedēļas ietvarosA.Jākobsons
4.Angļu valoda_1.grupa011.Kabineta maiņa (1.grupai pie D.Trēziņa)D.Trēziņš
6.b3.Matemātika305. Lielā zāleTikšanās ar Valsts policijas pārstāvjiem drošības nedēļas ietvarosA.Kārkliņa
6.c3.Sociālās zinības un vēsture305. Lielā zāleTikšanās ar Valsts policijas pārstāvjiem drošības nedēļas ietvarosE.Vilne
7.b6.Klases stunda104.Angļu valodas stunda 1. grupai un Datorikas stunda 2.grupai atceltaPI.Barce
8.Sports un veselībaSporta stunda pārcelta uz 10.10.2022.A.Jākobsons
7.c3.-4.Matemātika_1.grupa302.AI.Segliņa
8.a5.Datorika_2.grupa201.A+G.Grīva
6.Klases stunda302.Matemātikas stunda 1.grupai (pie I.Lazdiņas) atcelta;

4.grupai (pie E.Ločmeles) stunda notiek kā paredzēts

PL.Vanaga
9.a1.-2.Matemātika_2.grupa302.Matemātikas stunda 2.grupai pie I.Lazdiņas atcelta
9.b1.-2.Matemātika_2.grupa302.Matemātikas stunda 2.grupai pie I.Lazdiņas atcelta
3.Latvijas un pasaules vēsture110.Datorikas stunda 1.grupai un angļu valodas stunda 2.grupai atcelta; Vēstures stunda pārcelta no piektdienas, 14.10.2022.P*I.Grāvīte
4.Krievu valoda404.Datorikas stunda 1.grupai un angļu valodas stunda 2.grupai atcelta;
(Vācu valodas grupai-brīvstunda)
I.Daugaviete-Kravale
8.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Daugaviete-Kravale
9.c1.-2.Matemātika_2.grupa302.Matemātikas stunda 2.grupai pie I.Lazdiņas atcelta
10.a2.Skatuves kustība306.Kabineta maiņaL.Mīļā
3.Teātra mākslas pamati (F)306Kabineta maiņaL.Mīļā
11.b1.-9.Klase ārpus skolasZ.Neimane,
G.Grīva, Ī.Ozola, I.Grāvīte, I.Grabe, I.Segliņa, M.Tiltiņa
12.a5.Sports un veselībaA+M.Goba, A.Jākobsons
12.b5.Sports un veselībaA+M.Goba, A.Jākobsons