trešdiena, 2022. gada 23. novembris

trešdiena, 2022. gada 23. novembris

Stundās nav: I.Miglava, I.Liepiņa, A.Lūsiņa, B.Sakne-Klovāne, A.Dubulte, L.Trauliņa, I.Upīte, I.Rams (2. un 4.st.), Z.Neimane (no 6.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.c2.Angļu valoda235.Stunda abām grupām kopāA+A.Rastene
3.a1.-2.Sports un veselībaVOCUU.Jansons
3.Latviešu valoda336.AA.Bērziņa
4.Latviešu valoda336.AV.Zariņa
5.Vizuālā māksla336.AI.Krieviņa
4.a3.Angļu valoda232.Stunda abām grupām kopāA+A.Rastene
4.b0.Literatūra (F)104.Literatūras fakultatīvā stunda pārcelta uz 4.stundas laiku
1.Matemātika104.Matemātikas stunda atcelta
4.Literatūra (F)139.Datorikas stunda 1.grupai un angļu valodas stunda 2.grupai atceltaAI.Baranova
5.Literatūra204.AL.Drande
4.c1.Matemātika203.AA.Kārkliņa
3.Latviešu valoda204.AL.Drande
4.Matemātika204.P*A.Kārkliņa
5.a1.-9.Klase ārpus skolasL.Trauliņa, A.Kārkliņa, Z.Larinova, I.Baranova
5.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Upīte, I.Jansone, D.Cinīte, D.Trēziņš, M.Tiltiņa, A.Jākobsons, L.Gredzena, I.Daugaviete-Kravale
5.c1.Angļu valodaAngļu valodas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuD.Cinīte
2.Angļu valoda104.Stunda abām grupām kopāA+D.Cinīte
6.c5.Latviešu valoda139.I.Baranova
6.Latviešu valoda139.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Baranova
7.Dabaszinības206.Dabaszinību stunda atcelta
7.a1.-2.Sports un veselībaNodarbība J.Daliņa stadionāI.Rams, M.Tiltiņa
5.Angļu valoda206.A+I.Glužģe
6.Angļu valoda206.A+I.Glužģe
7.c5.-6.Sports un veselībaNodarbība J.Daliņa stadionāI.Rams, M.Liepiņa
7.Angļu valoda_2.grupaStunda 2.grupai pārcelta uz piektdienu, 25.11.2022.D.Cinīte
8.b4.Matemātika206.Sporta un veselības stunda atcelta; Matemātikas stunda visai klasei kopā (pārcelta no 02.12.2022.)P*I.Segliņa
9.c3.-4.Sports un veselībaNodarbība J.Daliņa stadionā; Bioloģijas stunda pārcelta uz 6.stundas laikuI.Rams, M.Liepiņa
5.Ķīmija113.AS.Allika
6.Bioloģija210.Ķīmijas stunda atceltaM.Liepiņa