trešdiena, 2022. gada 25. maijs

trešdiena, 2022. gada 25. maijs

Stundās nav: I.Baranova, Z.Neimane, I.Segliņa, I.Grāvīte, R.Segliņš, S.Baumane, L.Trauliņa (no 4.st.), G.Grīva (no 4.st.), V.Šmite (1.-5.st.), M.Liepiņa (2.-4.st.), L.Drande (no 12.00), L.Vikse, S.Kārkliņa, I.Lancmane, M.Tiltiņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a2.305.Lielā zāleLeļļu teātra izrāde; sākums plkst.09.00V.Zariņa
1.b2.305.Lielā zāleLeļļu teātra izrāde; sākums plkst.09.00S.Priede
1.c2.305.Lielā zāleLeļļu teātra izrāde; sākums plkst.09.00A.Bērziņa, Z.Larinova
2.a3.305.Lielā zāleLeļļu teātra izrāde; sākums plkst.10.10I.Miglava, A.Niedrīte
4.Sports un veselībaSecības maiņaM.Goba, I.Miglava
5.Sociālās zinības139.Secības maiņaI.Miglava, M.Goba
6.Angļu valoda_2.grupa109.Kabineta maiņaV.Šmite
2.b3.305.Lielā zāleLeļļu teātra izrāde; sākums plkst.10.10G.Gaile, M.Goba
2.c3.305.Lielā zāleLeļļu teātra izrāde; sākums plkst.10.10I.Krieviņa
4.Sports un veselībaSecības maiņaM.Goba, A.Rastene
5.Angļu valoda338.Angļu valodas stunda abām grupām kopāA+A.Rastene
4.a4.Krievu valoda232.(Vācu val.grupai brīva stunda); Literatūras stunda atcelta; Krievu valodas stunda pārcelta no ceturtdienas, 26.05.2022.P*I.Tuņķele
4.b1.Matemātika138.Literatūras stunda atceltaI.Kraukle
2. (09.00-10.00)Klases stunda138.Literatūras stunda atceltaPI.Upīte
4.Klases stunda138.Matemātikas stunda pārcelta uz 1.stundas laikuPI.Upīte
5.Matemātika138.uI.Kraukle/I.Upīte
6.Sociālās zinības un vēsture138.Sociālo zinību un vēstures stunda pārcelta uz 23.05.2022.A.Niedrīte
4.c2.Sociālās zinības un vēsture110.Kabineta maiņaA.Niedrīte
4.Angļu valoda_1.grupa301.Secības un kabineta maiņaA.Rastene
4.Angļu valoda_2.grupa110.Secības un kabineta maiņa; Dabaszinību stunda atceltaI.Liepiņa
5.Angļu valoda110.Angļu valodas stunda abām grupām pārcelta uz 4.stundas laikuI.Liepiņa, A.Rastene
6.Literatūra110.Literatūras stunda atcelta
5.a1.Dabaszinības235.Latviešu valodas stunda atceltaM.Liepiņa
5.Dabaszinības235.Dabaszinību stunda pārcelta uz 1.stundas laikuM.Liepiņa
5.b3.Dabaszinības010.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 23.05.2022.P*L.Trauliņa
5.c1.-9.Klase ārpus skolasS.Baumane, D.Trēziņš, E.Groševa, I.Tuņķele, A.Niedrīte, A.Rebinka
6.a1.Matemātika109.Matemātikas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Kraukle
4.Matemātika109.Dabaszinību stunda atceltaI.Kraukle
mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 11.20-11.40
5. (11.40-12.20)SportsMainīts stundas laiksI.Rams
6.Latviešu valoda109.Latviešu valodas stunda atcelta
7.Informātika201./202.Informātikas stunda abām grupām atcelta
6.b1.Angļu valoda402.Stunda abām grupām kopāA+I.Barce
6.Matemātika402.Latviešu valodas stunda atceltaPI.Kraukle
7.Angļu valoda_1.grupa402.Angļu valodas stunda 1.grupai pārcelta uz 1.stundas laikuI.Barce
6.c2.Sociālās zinības114.kabineta maiņaA.Kārkliņa
3.Krievu valoda114.kabineta maiņaI.Daugaviete-Kravale
4.Matemātika114.kabineta maiņaA.Rebinka
5.Vizuālā māksla114.kabineta maiņaĪ.Ozola
7.a1.Krievu valoda301.kabineta maiņaI.Daugaviete-Kravale
2.Angļu valoda301.kabineta maiņaD.Trēziņš
3.Angļu valoda301.kabineta maiņaD.Trēziņš
no 4.st.Klase ārpus skolasL.Trauliņa, G.Grīva, A.Jākobsons
7.b2.Krievu valoda_1.grupa302.Sociālo zinību stunda atcelta; Krievu valodas stunda 1.grupai pie I.TuņķelesI.Tuņķele
3.Matemātika302.Latviešu valodas stunda atceltaP*A.Rebinka
7.Krievu valoda_1.grupa401.Krievu valodas stunda 1.grupai (pie I.Tuņķeles) pārcelta uz 2.stundas laikuI.Tuņķle
7.c3.Klases stunda304.Latviešu valodas stunda atceltaPI.Kraukle
4.Vizuālā māksla304.Latviešu valodas stunda atceltaPĪ.Ozola
mainīts pusdienu starpbrīža laiks; 11.20-11.40
5.Matemātika304.mainīts stundas laiks: 11.40-12.20; Datorikas stunda abām grupām atceltaI.Kraukle
6.Datorika201./202.Datorikas stunda abām grupām atcelta
7.Matemātika304.matemātikas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Kraukle
8.a2.-4.Klase ārpus skolas projekta “Latvijas Skolas soma” ietvarosM.Liepiņa, G.Verovkins, G.Kalvīte
6.-7.Latvijas un pasaules vēsture211.Pašvadīts mācību process-mājāsI.Grāvīte
8.b1.-4.Klase ārpus skolas projekta “Latvijas Skolas soma” ietvarosV.Šmite, M.Liepiņa
5.Krievu valoda301.Literatūras stunda atceltaI.Daugaviete-Kravale
8.Krievu valoda301.Krievu valodas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Daugaviete-Kravale
8.c1.Angļu valoda206.Angļu valodas stunda abām grupām pārcelta uz 3.stundas laikuI.Glužģe
3.Angļu valoda115.Sporta un veselības stunda pārcelta uz 4.stundas laikuA+I.Glužģe, I.Rams
4.Sports un veselība115.Latviešu valodas stunda atceltaI.Rams
5.Latviešu valoda115.Latviešu valodas stunda atcelta
6.Matemātika115.matemātikas stunda atcelta
7.Matemātika115.matemātikas stunda atcelta
10.a1.-9.Klase ārpus skolasI.Grāvīte, R.Segliņš, I.Jansone, I.Ramute, D.Stalšāne, M.Goba, Z.Larinova, A.Jākobsons, A.Jaunzems
10.b1.Programmēšana202.Programmēšanas stunda pārcelta uz 3.stundas laiku
2.Angļu valoda_2.grupa104.kabineta maiņaI.Barce
3.Programmēšana202.G.Grīva
3.Dizains un tehnoloģijas201./202.Stunda abām grupāmA+G.Grīva
4.Dizains un tehnoloģijas104.kabineta maiņa; Matemātikas stunda atceltaPD.Stalšāne
5.Ķīmija104.kabineta maiņa; Matemātikas stunda atceltaPS.Allika
11.a12.30-13.10Bioloģija014.KonsultācijaM.Liepiņa
15.00-16.00Latviešu valoda un literatūra014.Konsultācija pirms CEI.Lancmane
1.-9.Gatavošanās centralizētajam eksāmenam, mācību stundas nenotiekA.Millers, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, I.Tuņķele, I.Ramute
11.b15.00-16.00Latviešu valoda un literatūra303.Konsultācija pirms CEM.Tiltiņa
1.-9.Gatavošanās centralizētajam eksāmenam, mācību stundas nenotiekI.Glužģe, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, I.Tuņķele, D.Stalšāne, G.Līrmane
9.ano plkst.09.00Valsts pārbaudes darbs latviešu valodā – mutvārdu daļa203.individuāli pēc izveidotā grafikaS.Kārkliņa, I.Lancmane
9.bno plkst.09.00Valsts pārbaudes darbs latviešu valodā – mutvārdu daļa204.individuāli pēc izveidotā grafikaM.Tiltiņa, L.Vikse