trešdiena, 2022. gada 27. aprīlis

trešdiena, 2022. gada 27. aprīlis

Stundās nav: I.Baranova, I.Upīte, M.Tiltiņa, I.Mēduma-Bāliņa, I.Rams

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a3.Vizuālā māksla137.AS.Niedrīte
2.a1.Klases stunda139.Sporta un veselības stunda pārcelta uz 26.04.2022.P*I.Miglava, M.Goba
2.Matemātika139.Matemātikas stunda pārcelta no 26.04.2022.P*I.Miglava
6.Angļu valodaAngļu valodas stunda pārcelta uz 26.04.2022.A.Rastene, V.Šmite
2.b2.Sports un veselībaSporta un veselības stunda skolāM.Goba
3.332.G.Gaile
2.c4.Angļu valoda_1.grupa304.kabineta maiņaV.Šmite
3.a4.SportsSporta stunda skolāM.Goba
5.Latviešu valoda (F)133.Fakultatīvā nodarbība pārcelta no pirmdienasP*G.Baltā
3.c3.SportsSporta stunda skolāM.Goba
4.Latviešu valoda (F)337.Fakultatīvā nodarbība pārcelta no piektdienasP*S.Niedrīte
4.a1.Dabaszinības232.Dabaszinību stunda pārcelta uz 4.stundas laikuL.Trauliņa
4.Dabaszinības232.Literatūras stunda atceltaL.Trauliņa
5.a1.Latviešu valoda235.AL.Vikse
5.b1.Sports un veselībaSporta un veselības stunda pārcelta uz 3.stundas laikuA.Jākobsons
2.Latviešu valoda010.Krievu valodas stunda pārcelta uz ceturtdienu, 28.04.2022. (Vācu valodas stunda notiek kā paredzēts)AS.Baumane
3.Sports un veselībaLatviešu valodas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuA.Jākobsons
6.a5.Dabaszinības109.Sporta stunda atceltaPI.Apinīte
6.Latviešu valoda109.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 21.04.2022.
7.Informātika201./202.pašvadīts mācību process-mājāsG.Grīva, Z.Neimane
6.b3.Krievu valoda010.Kabineta maiņaAL.Trauliņa
6.Latviešu valoda402.AA.Upīte-Markuse
6.c1.Sports203.Sporta stunda atcelta
7.b2.Latviešu valoda302.Stundas sākums 09.10! Sociālo zinību stunda pārcelta uz 6.stundas laikuPI.Lancmane, L.Vikse
6.Sociālās zinības302.Sporta un veselības stunda atceltaL.Vikse
7.c1.Krievu valoda_2.grupa010.Stunda 2.grupai (pie I.Mēdumas-Bāliņas) atcelta
2.Latviešu valoda304.Sporta un veselības stunda atceltaL.Vikse
3.Matemātika304.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuI.Kraukle, L.Vikse
4.Sociālās zinības304.Latviešu valodas stunda pārcelta uz ceturtdienu, 28.04.2022.P*L.Vikse
7.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuI.Kraukle
8.c1.Angļu valoda115./206.Angļu valodas stunda abām grupām pārcelta uz 3.stundas laikuV.Šmite, I.Glužģe
3.Angļu valoda115.Angļu valodas stunda abām grupām kopā; Sporta un veselības stunda atceltaV.Šmite
9.a5.Krievu valoda_1.grupa104.Pašvadīts mācību process – skolā
8.SportsSporta stunda atcelta
9.b3.Literatūra204.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 25.04.2022.P*A.Upīte-Markuse
4.Literatūra204.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 02.05.2022.P*A.Upīte-Markuse
7.Ķīmija113.Ķīmijas stunda pārcelta no ceturtdienas, 28.04.2022.P*S.Allika
10.a1.Mūzika (Spec)205.Stunda pārcelta uz 3.stundas laikuI.Jansone
2.Sociālās zinības un vēsture110.Stunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Grāvīte
3.Mūzika (Spec)205.Stundas sākums 10.00!; Sociālo zinību un vēstures stunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Jansone, I.Grāvīte
4.Sociālās zinības un vēsture110.I.Grāvīte
5.Sociālās zinības un vēsture110.I.Grāvīte
11.a4.-8.306./305.Izrādes mēģinājumsR.Segliņš, I.Ramute, E.Groševa, I.Tuņķele, I.Grāvīte
11.b2.Vēsture un sociālās zinātnes303.Latviešu valodas stunda atceltaI.Grāvīte
4.Krievu valoda_1.grupa014.Krievu valodas stunda 1.grupai (pie I.Mēdumas-Bāliņas) atcelta
8.Vēsture un sociālās zinātnes303.Stunda pārcelta uz 2.stundas laikuI.Grāvīte
10.00-11.00339.Valmieras novada 3.klašu izglītojamo matemātikas olimpiādeV.Zariņa
11.00-13.00339.Izmēģinājuma eksāmens angļu valodā (rakstu daļa)I.Glužģe