trešdiena, 2022. gada 28. septembris

trešdiena, 2022. gada 28. septembris

Stundās nav: Ī.Ozola, V.Fleminga, I.Daugaviete-Kravale, G.Kalvīte, S.Priede, D.Cinīte, G.Līrmane (no 7.st.), I.Segliņa (no 7.st.), G.Grīva (1.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a4.Angļu valoda133.Angļu valodas stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
1.b5.Dabaszinības138.Angļu valodas stunda 1.grupai (pie sk.D.Cinītes) atceltaPA.Niedrīte
2.b1.-9.Klase ārpus skolasS.Priede, D.Cinīte, A.Niedrīte, Z.Larinova
4.bno 12.00204.“Sporto visa klase atklāšanas pasākums”- tiešsaistē; (Latviešu valodas un krievu valodas stunda atcelta)Z.Larinova, A.Lūsiņa, I.Tuņķele
5.b2.Angļu valoda014.Angļu valodas stunda visai klasei kopāA+D.Trēziņš
6.Krievu valoda_1.grupa404.Krievu valodas stunda 1.grupai atcelta
5.c1.Angļu valoda232.Angļu valodas stunda visai klasei kopāA+I.Liepiņa
6.b5.Angļu valoda404./403.Vizuālā māksla atceltaPD.Trēziņš, I.Barce
7.c1.Krievu valoda_1.grupa404.Krievu valodas stunda 1.grupai atcelta
7.Angļu valoda_1.grupa232.Angļu valodas stunda pārcelta uz ceturtdienu, 29.09.2022. (1.st.)
8.a7.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda atcelta
8.b0.Krievu valoda_2.grupa404.Krievu valodas stunda 2.grupai (pie I.Daugavietes-Kravales) atcelta
8.c7.Matemātika 014.Vizuālā māksla atceltaPI.Kraukle
9.b4.Angļu valoda_1.grupa011.Av_2.gr.pārcelta uz piektdienu, 30.09.2022.P*V.Šmite, Z.Neimane
4.Datorika_2.grupa201.Dat_1.grupa pārcelta uz piektdienu, 30.09.2022.P*Z.Neimane, V.Šmite
8.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda atcelta
10.a6.Dizains un tehnoloģijas014.Kultūras pamatu stunda atceltaPD.Stalšāne
10.b4.Latviešu valoda014.Kultūras pamatu stunda atceltaPA.Upīte-Markuse
11.a3.Klases stunda014.Kultūras pamatu stunda atceltaPA.Upīte-Markuse
6.-7.Fizika211.Fizikas st.atcelta Māksla un Kultūra projektsA.Millers
11.b1.Dizains un tehnoloģijasStunda abām grupām pārcelta uz 2.stunduZ.Neimane
2.Dizains un tehnoloģijas201./202.Kultūras pamatu stunda atceltaA+Z.Neimane
12.a5.Sports un veselībaA+A.Jākobsons, M.Goba
6.Fizika211.Teātra mākslas fakultatīvs atceltsA.Millers
8.FizikaStunda pārcelta uz 6.stunduA.Millers
12.b5.Sports un veselībaA+A.Jākobsons, M.Goba
7.-8.Matemātika II304.Pašvadīts mācību processG.Līrmane, I.Segliņa