trešdiena, 2022. gada 30. marts

trešdiena, 2022. gada 30. marts

Stundās nav: A.Niedrīte, I.Lancmane, G.Grīva, I.Glužģe

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.b6.Sociālās zinības un vēsture138.AI.Upīte
4.c2.Dabaszinības210.Sociālo zinību un vēstures stunda atceltaM.Liepiņa
4.Literatūra210.Dabaszinību stunda pārcelta uz 2.stundas laikuAA.Upīte-Markuse, M.Liepiņa
6.Literatūra210.Literatūras stunda pārcelta uz 4.stundas laiku
5.b4.Sociālās zinības un vēsture010.AI.Upīte
5.c1.Angļu valoda014.Angļu valodas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuD.Trēziņš
4.Angļu valoda014.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuD.Trēziņš, S.Baumane
5.Latviešu valoda014.Sociālo zinību un vēstures stunda atceltaS.Baumane
6.a7.Informātika201./202.Stunda abām grupām kopāA+Z.Neimane
7.b3.Latviešu valoda302.AA.Upīte-Markuse
7.c3.Literatūra014.Kabineta maiņa; Latviešu valodas stunda pārcelta uz 28.03.2022.L.Vikse
4.Literatūra302.Kabineta maiņa; Latviešu valodas stunda pārcelta uz 28.03.2022.L.Vikse
5.Datorika201./202.Stunda abām grupām kopāA+Z.Neimane
6.Datorika201./202.Stunda abām grupām kopāA+Z.Neimane
8.a2.Angļu valoda_1.grupa405.Kabineta maiņaV.Šmite
3.Bioloģija210.Kabineta maiņaM.Liepiņa
8.b1.Bioloģija301.Bioloģijas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuM.Liepiņa
4.Bioloģija301.Literatūras stunda atceltaM.Liepiņa
5.Klases stunda301.Literatūras stunda atceltaPV.Šmite
8.c1.Angļu valoda115.Stunda abām grupām kopāA+V.Šmite
10.b1.Programmēšana202.Programmēšanas stunda atcelta
2.Angļu valoda206.Stunda abām grupām kopāA+I.Barce
3.Dizains un tehnoloģijas201./202.Stunda abām grupām kopāA+Z.Neimane
11.a1.Latviešu valoda014.Latviešu valodas stunda atcelta
2.Fizika211.Kabineta maiņaA.Millers
3.Fizika211.Kabineta maiņaA.Millers
11.b3.Dizains un tehnoloģijas405.Angļu valodas stunda atceltaPD.Stalšāne
09.45-12.40304.Valmieras novada 5.-6.kl. dabaszinību olimpiādes 2.posmsU.Ābeltiņš, S.Keiša-Baldone