trešdiena, 2022. gada 30. novembris

trešdiena, 2022. gada 30. novembris

Stundās nav: I.Miglava, B.Sakne-Klovāne, I.Glužģe, I.Segliņa, L.Trauliņa, V.Šmite, L.Vanaga (no 5.st.), A.Rastene (no 5.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a1.-2.Sports un veselībaVOCUI.Upīte
3.Latviešu valoda336.AA.Bērziņa
4.Latviešu valoda336.AL.Drande
5.Matemātika336.Vizuālās mākslas stunda atceltaAA.Dubulte
6.Angļu valoda336.Angļu valodas stunda abām grupām atcelta
3.c5.Latviešu valoda338.Angļu valodas stunda abām grupām atceltaPI.Krieviņa
4.a4.Krievu valoda401. / 237.(Vācu valodas grupas skolēniem notiek klases stunda)P*I.Tuņķele, L.Gredzena
6.a4.Angļu valoda206.Stunda abām grupām kopāA+D.Trēziņš
6.cno 5.st.Klase ārpus skolasK.Antons, L.Vanaga, A.Dubulte, I.Baranova, L.Trauliņa
7.a5.Angļu valoda206.A+I.Liepiņa
6.Angļu valoda206.A+I.Liepiņa
7.b2.Bioloģija210.Bioloģijas stunda pārcelta uz 29.11.2022.M.Liepiņa
8.a5.Datorika202.Datorikas stunda visai klasei kopāA+G.Grīva
8.b6.Matemātika_1.grupa304.AI.Baranova
7.Angļu valoda_1.grupa339.Angļu valodas stunda 1.grupai atcelta
9.a1.-2.Matemātika_1.grupa304.Matemātikas stunda 1.grupai (pie sk.I.Segliņas) atcelta
9.b1.-2.Matemātika_1.grupa304.Matemātikas stunda 1.grupai (pie sk.I.Segliņas) atcelta
3.Klases stunda206.Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros nodarbība “Mentālās veselības nedēļa skolā”; (angļu valodas stunda atcelta)PI.Upīte
4.Krievu valoda404.Datorikas stunda 1.grupai un angļu valodas stunda 2.grupai atceltaI.Daugaviete-Kravale
8.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Daugaviete-Kravale
9.c1.-2.Matemātika_1.grupa304.Matemātikas stunda 1.grupai (pie sk.I.Segliņas) atcelta
5.-6.Ķīmija113.AS.Allika
11.a1.Sociālās zinības un vēsture110.pašvadits mācību processI.Grāvīte
2.Angļu valodapašvadits mācību processI.Barce
11.b5.Klases stunda304.Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros nodarbība “Mentālās veselības nedēļa skolā”; ; (matemātikas stunda atcelta)PI.Upīte
12.b3.Angļu valoda II010.Angļu valodas stunda atcelta
4.Klases stunda010.Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros nodarbība “Mentālās veselības nedēļa skolā”; ; (angļu valodas stunda atcelta)PI.Upīte
7.Matemātika II304.AG.Līrmane
8.Matemātika II304.AG.Līrmane
9.-12.kl.09.45-13.00201.Bioloģijas olimpiādes 2.posms 9.-12.klašu skolēniemZ.Neimane