trešdiena, 2022. gada 6. aprīlis

trešdiena, 2022. gada 6. aprīlis

Stundās nav: Ī.Ozola, D.Stalšāne (1.-5.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
6.c5.Vizuālā māksla203.L.Trauliņa
7.a6.Inženierzinības114.Vizuālās mākslas stunda atceltaPL.Trauliņa
7.Inženierzinības114.Vizuālās mākslas stunda atceltaPL.Trauliņa
9.a1.Ģeogrāfija104.stundas sākums 08.10Z.Vilciņa
3.Latviešu valoda104.Vizuālās mākslas stunda atcelta; Latviešu valodas stunda pārcelta no 04.04.2022.P*S.Kārkliņa
9.b1.Literatūra204.Vizuālās mākslas stunda atcelta; Literatūras stunda pārcelta no 04.04.2022.P*A.Upīte-Markuse
11.b1.Matemātika (F)303.Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz 5.stundas laikuG.Līrmane
5.Matemātika (F)303.Dizaina un tehnoloģiju stunda pārcelta uz 9.stundas laikuG.Līrmane
9.Dizains un tehnoloģijas303.D.Stalšāne