trešdiena, 2022. gada 7. decembris

trešdiena, 2022. gada 7. decembris

Stundās nav: B.Sakne-Klovāne, I.Miglava, L.Trauliņa, V.Fleminga, Z.Larinova, D.Cinīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a4.Angļu valoda133.Stunda abām grupām kopāA+A.Rastene
1.b5.Angļu valoda_1.grupa138.Angļu valodas stunda 1.grupai (pie sk.D.Cinītes) atceltaUA.Niedrīte
2.a4.Dizains un tehnoloģijas137.Sporta un veselības stunda atceltaV.Zariņa
5.Dizains un tehnoloģijas137.Dizaina un tehnoloģiju stunda pārcelta uz 4.stundas laikuV.Zariņa
2.b6.Latviešu valoda236.Sporta un veselības stunda atceltaS.Priede
2.c1.Matemātika235.Sporta un veselības stunda atceltaPA.Bērziņa
3.a1.-2.Sports un veselībaVOCPeldēšanas nodarbībaUI.Upīte
3.Latviešu valoda336.AA.Bērziņa
4.Latviešu valoda336.AG.Baltā
5.Vizuālā māksla336.AI.Krieviņa
4.b1.-9.Klase ārpus skolas(Datorikas stunda 1.grupai) pārcelta uz ceturtdienu, 08.12.2022. (0.st.)Z.Larinova, D.Cinīte, A.Dubulte, L.Gredzena, I.Liepiņa, A.Lūsiņa, I.Tuņķele
5.a1.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 4.stundas laiku (1.stunda brīva)A.Kārkliņa
3.Literatūra139.Sporta un veselības stunda atceltaI.Baranova
4.MatemātikaLiteratūras stunda pārcelta uz 3.stundas laikuA.Kārkliņa, I.Baranova
5.b2.Angļu valoda115.Stunda abām grupām kopāA+D.Trēziņš
5.c1.Angļu valoda_1.grupa339.Angļu valodas stunda 1.grupai (pie sk.D.Cinītes) atcelta
6.Angļu valoda_1.grupa011.Angļu valodas stunda 1.grupai (pie sk.D.Cinītes) atcelta
6.c7.Dabaszinības206.Dabaszinību stunda atcelta
7.c7.Angļu valoda_2.grupa011.Angļu valodas stunda 2.grupai atcelta
9.c5.Ķīmija113.AS.Allika
Mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 12.50-13.20
6.Ķīmija113.Ķīmijas stunda atcelta
12.a5.Sports un veselībaA+M.Goba, A.Jākobsons
12.b5.Sports un veselībaA+M.Goba, A.Jākobsons