trešdiena, 2023. gada 1. marts

trešdiena, 2023. gada 1. marts

Stundās nav: M.Goba, A.Jākobsons, G.Līrmane, Ī.Ozola, I.Zūle-Kaibe, D.Cinīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Angļu valoda133.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
2.b2.Angļu valoda236.Stunda visai klasei kopāA+I.Liepiņa
3.a1.Matemātika (F)336.Sporta un veselības stunda atcelta; Fakultatīvā nodarbība pārcelta no ceturtdienas, 02.03.2023.P*I.Miglava
3.b2.Sociālās zinības332.Sporta un veselības stunda atceltaPG.Gaile
4.a6.Sports un veselībaAZ.Larinova
4.c1.Matemātika114.Kabineta maiņaA.Lūsiņa
2.Latviešu valoda114.Kabineta maiņaA.Lūsiņa
3.Literatūra114.Kabineta maiņaA.Lūsiņa
5.b4.Klases stunda114.Sporta un veselības stunda atceltaPI.Upīte
5.Angļu valoda_1.grupa011.AI.Upīte
5.c3.Angļu valoda_1.grupa232.AV.Šmite
6.a1.Sociālās zinības un vēsture204.Mainīts stundas laiks: 08.30-08.55E.Vilne
2.-3.DD latviešu valodā204.DD sākums plkst. 09.00E.Vilne
2.-3.DD latviešu valodā (ar atbalsta pasākumiem)405.DD sākums plkst. 09.00V.Fleminga
6.b1.Latviešu valoda139.Mainīts stundas laiks: 08.30-08.55I.Baranova
2.-3.DD latviešu valodā139.DD sākums plkst. 09.00I.Baranova
2.-3.DD latviešu valodā (ar atbalsta pasākumiem)405.DD sākums plkst. 09.00V.Fleminga
6.c1.Krievu valoda401.Mainīts stundas laiks: 08.30-08.55I.Tuņķele
2.-3.DD latviešu valodā401.DD sākums plkst. 09.00I.Tuņķele
2.-3.DD latviešu valodā (ar atbalsta pasākumiem)405.DD sākums plkst. 09.00V.Fleminga
6.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
7.a6.Matemātika_1304.Kabineta maiņaAI.Segliņa
7.Matemātika_1303.Matemātikas stunda (pie G.Līrmanes) atcelta
7.b8.Sports un veselībastunda atcelta
8.a3.Krievu valoda404.Sporta un veselības stunda atcelta->I.Daugaviete-Kravale
Mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 12.50-13.20
6.Vizuālā māksla014.Vizuālās mākslas stunda atcelta
7.Krievu valoda404.Stunda pārcelta uz 3.stundas laikuI.Daugaviete-Kravale
9.a3.Matemātika_3205.G.Līrmanes grupai mainīts kabinets; plānots pārbaudes darbsUI.Jansone
9.b3.Matemātika_3205.G.Līrmanes grupai mainīts kabinets; plānots pārbaudes darbsUI.Jansone
9.c3.Matemātika_3205.G.Līrmanes grupai mainīts kabinets; plānots pārbaudes darbsUI.Jansone
10.b2.-3.Dizains un tehnoloģijas303.Kabineta maiņaD.Stalšāne
4.Latviešu valoda303.Matemātikas stunda atcelta; Latviešu v.stunda pārcelta no 28.02.2023.P*A.Upīte-Markuse
5.Latviešu valoda303.Matemātikas stunda atcelta->A.Upīte-Markuse
6.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda pārcelta uz 5.st.laiku
7.Kultūras pamatiStunda atcelta
12.a1.-9.8 skolēni ārpus skolas
5.Sports un veselībaA+Z.Larinova
12.b5.Sports un veselībaA+Z.Larinova