trešdiena, 2023.gada 1.novembris

trešdiena, 2023.gada 1.novembris

Stundās nav: I.Krieviņa, I.Zūle-Kaibe (no 5.st.), B.Sakne-Klovāne, D.Trēziņš

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji
4.a1.Dabaszinības139.AI.Baranova
2.Dabaszinības139.AI.Baranova
4.b3.Matemātika237.AA.Kārkliņa
5.Matemātika237.AA.Kārkliņa
4.c4.Matemātika232.AD.Jaunbērziņa
7.ano 5.st.Skolēnu grupa ārpus skolas*12 skolēni dodas uz erudīcijas spēli “Gudrs, vēl gudrāks”, *pārējie skolēni apmeklē mācību stundas pēc sarakstaI.Zūle-Kaibe
8.a6.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta no 7.stundas uz 6.stundu->I.Rams
9.b3.Latvijas un pasaules vēsture110.Latvijas un pasaules vēsture stunda pārcelta no 7.stundas->I.Grāvīte
7.Sociālās zinībasSociālās zinības stundas laikā klase piedalās izstādes “AR SAULI KAROGĀ” atklāšanāI.Grāvīte
12.a7.Sports un veselībaSports un veselība stundas laikā klase piedalās izstādes “AR SAULI KAROGĀ” atklāšanāA.Jākobsons, Z.Larinova
12.b7.Sports un veselībaSports un veselība stundas laikā klase piedalās izstādes “AR SAULI KAROGĀ” atklāšanāA.Jākobsons, E.Švēde
3.-4.Olimpiāde401.Krievu valodas olimpiāde 8.-9.klasēm I.Tuņķele
3.-4.Olimpiāde401.Krievu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm I.Daugaviete-Kravale