trešdiena, 2023. gada 12. aprīlis

trešdiena, 2023. gada 12. aprīlis

Stundās nav: D.Cinīte, A.Dubulte, M.Goba, I.Glužģe (no 6.st.), A.Jākobsons (1.-6.st.), Z.Larinova, I.Liepiņa (no 6.st.), I.Rams (1.-2.st. un 5.-6.st.), A.Rastene (no 6.st.), V.Šmite (no 6.st.), A.Upīte-Markuse, L.Vanaga

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Angļu valoda133.A+A.Rastene
4.MatemātikaSporta un veselības stunda atceltaPG.Baltā
1.b1.Sociālās zinības138.Sporta un veselības stunda atceltaPA.Niedrīte
1.c4.Angļu valoda_1337.Angļu valodas stunda atcelta
2.b1.-6.Sports un veselībadalība projekta “Sporto visa klase” otro klašu stafetēsS.Priede, Z.Larinova, D.Cinīte, I.Liepiņa, I.Aizupiete
3.a1.Klases stunda336.Sporta un veselības stunda atceltaPI.Miglava
3.b2.Dizains un tehnoloģijas332.Sporta un veselības stunda atceltaPG.Gaile
6.Angļu valoda332.Angļu valodas stunda abām grupām atcelta
3.c3.Matemātika338.PI.Krieviņa
4.a6.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
7.Angļu valoda232/339.Angļu valodas stunda abām grupām atcelta
4.b1.Datorika_1201.Datorikas stunda 1.grupai atcelta; (Angļu valoda 2.grupai notiek)
2.Sociālās zinības un vēsture115.Sporta un veselības stunda atcelta->L.Gredzena
6.Sociālās zinības un vēsture338.Sociālo zinību stunda pārcelta uz 2.st.laiku
4.c6.Datorika_1/Angļu valoda_2201./232.Datorikas un angļu valodas stunda atcelta
5.a2.Literatūra139.Sociālo zinību stunda pārcelta uz 3.st.laiku->I.Baranova, L.Gredzena
3.Sociālās zinības un vēsture115.Sporta un veselības stunda atcelta->L.Gredzena
6.Literatūra139.I.Baranova
5.b4.Klases stunda404.Sporta un veselības stunda atceltaPI.Upīte
5.Klases stunda404.Datorikas un angļu valodas stunda atceltaPI.Upīte
5.c1.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
3.Klases stunda232.PI.Zūle-Kaibe
4.Angļu valoda232.Stunda abām grupām kopāA+I.Liepiņa
6.b2.Klases stunda304.PI.Zūle-Kaibe
6.c1.Krievu valoda401.Krievu valodas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuI.Tuņķele
2.Krievu valoda402.->I.Tuņķele
6.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
7.a3.Sports un veselība009.sporta zāleLīdzi tikai maiņas apavi (sporta ģērbtuves nav pieejamas)I.Rams
7.b2.Latviešu valoda104.Literatūras stunda pārcelta uz 11.04.2023.P*M.Tiltiņa
7.c4.Sports un veselība009.sporta zāleLīdzi tikai maiņas apavi (sporta ģērbtuves nav pieejamas)I.Rams
5.Bioloģija206.Kabineta maiņaM.Liepiņa
8.a3.Fizika206.Sporta un veselības stunda atcelta; Fizikas stunda pārcelta no pirmdienas, 17.04.2023.P*V.Šulte
8.b4.Ķīmija113.Matemātikas stunda 1.grupai pārcelta uz 6.st.laiku; (Mat_4 st.notiek paredzētajā laikā)PS.Allika, I.Segliņa
6.Matemātika_1304.Sporta un veselības stunda atcelta (Mat_4 brīvs)->I.Segliņa
9.a7.-8.Angļu valoda_1010.Angļu valodas stunda 1. grupai atcelta
9.b2.Krievu valoda404.Sporta un veselības stunda atcelta->I.Daugaviete-Kravale
8.Krievu valoda404.Stunda pārcelta uz 2.st.laikuI.Daugaviete-Kravale
9.c6.Angļu valoda_1010.Stunda 1. grupai atcelta
10.b6.Latviešu valoda204.plānots pārbaudes darbsAZ.Švēde
12.a5.Sports un veselībaStunda atcelta
12.b5.-6.Bioloģija210.->S.Allika
7.Vēsture un sociālās zinātnes II110.->I.Grāvīte
8.Vēsture un sociālās zinātnes II110.Vēstures stunda pārcelta uz 7.st.laikuI.Grāvīte