trešdiena, 2023. gada 17. maijs

trešdiena, 2023. gada 17. maijs

Stundās nav: I.Glužģe (no 6.st.), I.Krieviņa, I.Liepiņa (no 6.st.), G.Līrmane, A.Niedrīte, A.Rastene (no 6.st.), V.Šmite (no 6.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b2.Dizains un tehnoloģijas138.AI.Upīte
3.Dabaszinības138.AI.Upīte
4.Latviešu valoda138.AS.Priede
5.-6.pēcpusdienas pagarinātā grupaAS.Niedrīte
2.a2.MūzikaZāle10.a klases teātra izrāde “Skolotājs Jāps”V.Zariņa, I.Aizupiete
2.c2.Latviešu valodaZāle10.a klases teātra izrāde “Skolotājs Jāps”A.Bērziņa
3.a3.MatemātikaZāle10.a klases teātra izrāde “Skolotājs Jāps”I.Miglava
3.b3.MatemātikaZāle10.a klases teātra izrāde “Skolotājs Jāps”G.Gaile
6.Angļu valodaAngļu valodas stunda abām grupām atcelta
3.c1.-9.Klase ārpus skolasI.Krieviņa, M.Goba, A.Rastene, V.Šmite
4.a2.MatemātikaZāle10.a klases teātra izrāde “Skolotājs Jāps”A.Kārkliņa
7.Angļu valodaAngļu valodas stunda abām grupām atcelta
4.c3.LiteratūraZāle10.a klases teātra izrāde “Skolotājs Jāps”A.Lūsiņa
6.Angļu valoda_2Angļu valodas stunda 2. grupai (pie sk.I.Liepiņas) atcelta
5.a6.Literatūra139.Literatūras stunda pārcelta uz 15.05.2023.I.Baranova
7.a6.-7.Matemātika303.Stunda visai klasei kopāA+V.Šulte
7.b4.-5.Sociālās zinības206.kabineta maiņaL.Drande
6.-7.Matemātika301.Stunda visai klasei kopāA+I.Kraukle
7.c2.-3.Sociālās zinības206.kabineta maiņaL.Drande
6.-7.Matemātika302.Stunda visai klasei kopāA+I.Lazdiņa
9.a3.Matemātika_3301.Stunda 3. un 4. grupai kopāA+I.Kraukle
7.-8.Angļu valoda_1angļu valodas stunda 1. grupai (pie sk. V.Šmites) atcelta
9.b3.Matemātika_3301.Stunda 3. un 4. grupai kopāA+I.Kraukle
9.c3.Matemātika_3301.Stunda 3. un 4. grupai kopāA+I.Kraukle
6.Angļu valoda_1010.Pašvadīts mācību processI.Glužģe
10.a1.-4.Teātra izrādeLielā zāle(no 5.st. māc.stundas pēc saraksta)R.Segliņš, L.Mīļā, G.Grīva, A.Millers
10.b4.-5.Bioloģija303.Matemātikas stunda atcelta; Bioloģijas stunda pārcelta no sestdienas, 20.05.2023.P*S.Allika
11.b4.Vēsture un sociālās zinātnes I109.kabineta maiņaI.Grabe
5.Dizains un tehnoloģijas402.pašvadīts mācību processD.Stalšāne
6.Matemātika304.->I.Segliņa
7.Matemātika304.Stunda pārcelta uz 6.stundas laikuI.Segliņa
12.aplkst.11.00Kultūra un māksla II014.Projekta darba prezentācijaĪ.Ozola, D.Stalšāne, A.Upīte-Markuse
plkst.11.30Kultūra un māksla IILielā zāleProjekta darba prezentācijaR.Segliņš, Ī.Ozola, D.Stalšāne, A.Upīte-Markuse
12.b0.Sociālās zinātnes II110.konsultācijaI.Grabe
1.Sociālās zinātnes II110.Projekta darba prezentācijaI.Grabe, I.Grāvīte, D.Stalšāne, A.Upīte-Markuse
2.Sociālās zinātnes II110.konsultācijaI.Grāvīte