trešdiena, 2023. gada 24. maijs

trešdiena, 2023. gada 24. maijs

Stundās nav: E.Vilne, I.Grabe, B.Sakne-Klovāne, L.Vikse (no 5.st.), L.Gredzena (no 5.st.), M.Goba, I.Grāvīte, R.Segliņš, G.Baltā, A.Bērziņa, A.Lūsiņa, M.Tiltiņa, I.Barce, D.Cinīte, I.Kraukle, K.Antons, A.Jākobsons, D.Stalšāne, I.Lazdiņa, M.Liepiņa, I.Lancmane, I.Zūle-Kaibe, I.Segliņa, L.Drande, I.Daugaviete-Kravale, I.Upīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.-6.Klase ārpus skolasG.Baltā, D.Cinīte, A.Rastene, M.Goba
1.c4.Dabaszinības337.Angļu valodas stunda atceltaPS.Niedrīte
2.a5.Angļu valoda_2137.Angļu valodas stunda atcelta
2.b2.Dizains un tehnoloģijas236.Angļu valodas stunda atceltaPS.Priede
3.Sports un veselībaMainīta stundu secība->Z.Larinova, S.Priede
4.Matemātika236.Mainīta stundu secībaS.Priede, Z.Larinova
2.c1.-9.Klase ārpus skolasA.Bērziņa, I.Aizupiete, A.Rastene, I.Liepiņa
3.a1.Latviešu valoda (F)336.Sporta stunda atcelta->I.Miglava
5.Latviešu valoda (F)336.Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz 1.stundas laikuI.Miglava
3.b2.Sports un veselībaAG.Gaile
3.c3.Matemātika338.Sporta stunda atceltaPI.Krieviņa
4.a1.Latviešu valoda115.Mainīta stundu secība->L.Gredzena
4.Klases stunda 115.Mainīta stundu secība->L.Gredzena
6.Sports un veselībaSporta stunda atcelta
7.Angļu valoda232.Angļu valodas stunda abām grupām atceltaA.Rastene
4.b1.Angļu valoda_2232.Angļu valodas stunda 2.grupai atcelta (sk.I.Liepiņa)
4.Klases stunda 104.Latviešu valodas stunda atcelta; Karjeras izglītībaPL.Vanaga
5.Latviešu valoda204.Latviešu valodas stunda atcelta
6.Sociālās zinības un vēsturesociālo zinību stunda pārcelta uz 11.05.2023.L.Gredzena
4.c1.-9.Klase ārpus skolasA.Lūsiņa, I.Aizupiete, L.Trauliņa, A.Dubulte, I.Liepiņa
5.a3.Mūzika104.Mainīta stundu secība->I.Jansone, Z.Larinova
4.Sports un veselībaMainīta stundu secība->Z.Larinova, I.Jansone
5.b1.Mūzika205.Stunda pārcelta uz 3.stundas laikuI.Jansone
2.Matemātika301.Matemātikas stunda atcelta
3.Datorika301.Latviešu valodas stunda atcelta; Datorikas stunda abām grupām kopāA+A.Dubulte
4.Mūzika112.->I.Jansone
5.Dabaszinības304.Angļu valodas stunda 1.grupai atcelta; Datorikas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuPL.Trauliņa
6.Krievu valoda_1404.Krievu valodas stunda pie sk.I.Daugavietes-Kravales atcelta
5.c1.Sports un veselībaSporta stunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Rams
2.Matemātika302.Matemātikas stunda atcelta
3.Sociālās zinības un vēsture115.Angļu valodas stunda 1.grupai atcelta; Datorikas stunda pārcelta uz 4.stundas laiku->L.Gredzena, A.Dubulte
4.Datorika301.Stunda abām grupām kopāA+A.Dubulte
Mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 11.50-12.20
5.Sports un veselībaSociālo zinību un vēstures stunda atcelta->I.Rams
6.Latviešu valoda104.Latviešu valodas stunda atcelta
6.a1.Sociālās zinības un vēsture114.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta
2.Sociālās zinības un vēsture114.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta
4.Angļu valoda114.Stunda visai klasei kopāA+D.Trēziņš
6.b2.Klases stunda139.Sporta stunda atceltaPI.Baranova
3.Angļu valoda114.Stunda visai klasei kopāA+D.Trēziņš

Mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 10.50-11.20

5.Krievu valoda_2401.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta->I.Tuņķele
6.Sociālās zinības un vēsture114.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta
7.Krievu valoda_2401.Stunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Tuņķele
6.c

(visa diena attālināti)

1.Krievu valoda_2Pašvadīts mācību process – mājāsI.Tuņķele
2.MatemātikaPašvadīts mācību process – mājāsA.Dubulte
3.Sociālās zinības un vēsture114.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta
4.Sociālās zinības un vēsture114.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta
5.Literatūra109.Literatūras stunda atcelta
6.Sports un veselībaSporta stunda atcelta
7.a1.-9.Klase ārpus skolasKino apmeklējums projekta “Latvijas Skolas soma”ietvarosM.Tiltiņa, M.Liepiņa, I.Rams, G.Līrmane, V.Šulte
7.b1.-9.Klase ārpus skolasKino apmeklējums projekta “Latvijas Skolas soma”ietvarosI.Barce, M.Liepiņa, Ī.Ozola, V.Šulte, A.Jākobsons
7.c1.-9.Klase ārpus skolasKino apmeklējums projekta “Latvijas Skolas soma”ietvarosD.Cinīte, I.Daugaviete-Kravale, Ī.Ozola, I.Rams, M.Liepiņa, I.Lazdiņa, V.Šulte
8.a1.Latviešu valoda203.pašvadīts mācību processL.Vikse
3.Vizuālā māksla014.Sporta stunda atcelta->Ī.Ozola
4.Matemātika302.Matemātikas stunda visai klasei kopāA+V.Šulte
5.Matemātika302.Matemātikas stunda visai klasei kopāA+V.Šulte

Mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 11.50-12.20

6.Vizuālā māksla014.Vizuālās mākslas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuĪ.Ozola
7.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda pie sk.I.Daugavietes-Kravales atcelta
8.b0.Krievu valoda_2404.Krievu valodas stunda pie sk.I.Daugavietes-Kravales atcelta
1.Bioloģija210.Bioloģijas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuS.Allika
2.Mūzika205.Mūzikas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Jansone
3.Bioloģija109.Latviešu valodas stunda atcelta->S.Allika
4.Bioloģija109.Matemātikas stunda atceltaPS.Allika
5.Mūzika104.Matemātikas stunda atcelta->I.Jansone
8.c1.-9.Klase ārpus skolasI.Kraukle, K.Antons, V.Šulte, L.Vikse, I.Tuņķele
10.a1.-9.Pašvadīts mācību processpēc nepieciešamības pieejamas konsultācijas (iepriekš sazināties ar mācību priekšmeta skolotāju)G.Grīva, L.Mīļā, A.Millers, I.Lancmane, I.Rams
10.b2.-3.Matemātika303.programmēšanas stunda un Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta->G.Līrmane
4.Kultūras pamati014.matemātikas stunda pārcelta uz 3.st.laiku->Ī.Ozola
Mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 11.50-12.20
5.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 4.st.laikuG.Līrmane
6.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda atcelta
7.-8.Psiholoģijapašvadīts mācību processI.Rams
11.a1.-9.Klase ārpus skolasI.Grāvīte, R.Segliņš, I.Segliņa, S.Allika, L.Mīļā, A.Millers
11.b1.-9.Klase ārpus skolasKino apmeklējums projekta “Latvijas Skolas soma”ietvarosI.Mēduma-Bāliņa, M.Tiltiņa, I.Glužģe, I.Barce, I.Grāvīte, I.Grabe, D.Stalšāne, I.Segliņa