trešdiena, 2023.gada 6.decembris

trešdiena, 2023.gada 6.decembris

Stundās nav: A.Rastene, Ī.Ozola, S.Krumholce, I.Tuņķele, G.Grīva, L.Brūvele, K.Antone, A.Bērziņa, E.Švēde, G.Gaile, A.Zaļaiskalne, U.Ābeltiņš, D.Stalšāne, G.Baltā (no 5.st.), A.Upīte-Markuse (no plkst.13.00), I.Grāvīte (no 7.st.), E.Groševa, A.Lozda (no 5.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Vizuālā māksla336.AB.Sakne-Klovāne
2.Latviešu valoda336.AB.Sakne-Klovāne
4.Matemātika336.AB.Sakne-Klovāne
5.Latviešu valoda (F)336.AB.Sakne-Klovāne
6.Pagarinātā dienas grupa336.AB.Sakne-Klovāne
1.b1.Vizuālā māksla332.AZ.Gailīte
2.Latviešu valoda332.AS.Niedrīte
3.Matemātika332.AZ.Gailīte
5.Latviešu valoda (F)332.AZ.Gailīte
6.Pagarinātā dienas grupa332.AZ.Gailīte
1.c1.Vizuālā māksla338.AI.Upīte
2.Matemātika338.AI.Upīte
3.Latviešu valoda338.AI.Upīte
4.Latviešu valoda338.AI.Upīte
5.Latviešu valoda (F)338.AI.Upīte
6.Pagarinātā dienas grupa338.AI.Upīte
2.a3.Latviešu valoda133.Sports un veselība stunda atceltaPG.Baltā
no 5.st.Klase ārpus skolasG.Baltā
2.b1.Dabaszinības138.AS.Niedrīte
3.Latviešu valoda138.AA.Upīte-Markuse
4.Sports un veselība (F.)Sports un veselība (F.) stunda pie sk.M.Gobas pārcelta no 6.stundasAM.Goba
6.Pagarinātā dienas grupa336.Sports un veselība (F.) pie sk.M.Gobas pārcelta uz 4.stunduAB.Sakne-Klovāne
2.c1.Sports un veselībaAM.Goba
3.b4.Angļu valoda236.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+I.Liepiņa
3.c1.Latviešu valoda235.AD.Jaunbērziņa
2.Latviešu valoda235.AD.Jaunbērziņa
3.Sports un veselībaVOCAD.Jaunbērziņa
4.Sports un veselībaVOCAD.Jaunbērziņa
5.Matemātika235.AD.Jaunbērziņa
6.Pagarinātā dienas grupa235.AD.Jaunbērziņa
4.b5.Dabaszinības237.Dabaszinības sunda pārcelta no 07.12.2023., Matemātikas stunda pārcelta uz piektdienu 07.12.2023.P*I.Krieviņa
4.c1.Angļu valoda114.Dizains un Tehnoloģijas_1.grupai stunda pie sk.D.Stalšānes atcelta, Angļu valoda notiek abām grupām kopā, Angļu valoda_1.grupai stunda pārcelta no ceturtdienas 07.12.2023. A+V.Šmite
5.a1.Angļu valoda011.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+I.Liepiņa
5.Matemātika301.Sports un veselība stunda atcelta, Matemātikas stunda pārcelta no 6.stundas->A.Kārkliņa
6.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 5.stundu->A.Kārkliņa
5.b1.DabaszinībasDabaszinības stunda notika 05.12.2023.L.Trauliņa
5.c3.Angļu valoda011.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+I.Liepiņa
6.a2.Latviešu valoda014.Vizuālā māksla stunda atcelta, Latviešu valodas stunda pārcelta no 6.stundas->I.Baranova
6.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda pārcelta uz 2.stundu->I.Baranova
6.c6.Angļu valoda011.Angļu valodas stunda pārcelta no 7.stundas, Latviešu valodas stunda notika 04.12.2023.->I.Liepiņa, M.Tiltiņa
7.Angļu valodaAngļu valodas stunda pārcelta uz 6.stunduI.Liepiņa
7.a4.Klases stunda014.Vizuālā māksla stunda atceltaAI.Zūle-Kaibe
6.-7.Datorika_1.grupa201.Projekta darbs, uzdoto skat.ClassroomAU.Jansons
7.b1.Krievu valoda_2.grupaKrievu valoda_2.grupai stunda pie I.Tuņķeles atcelta
7.c1.Vizuālā mākslaVizuālā māksla stunda atcelta
4.-5.Datorika_1.grupa201.Projekta darbs, Pašvadīts mācību processAU.Jansons
7.Krievu valoda_2.grupaKrievu valoda_2.grupai stunda pie I.Tuņķeles atcelta
8.a3.Ģeogrāfija014.Vizuālā māksla stunda atcelta, Ģeogrāfijas stunda pārcelta no 6.stundas->S.Balode
6.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta no 7.stundas, Ģeogrāfijas stunda pārcelta uz 3.stundu->I.Rams, S.Balode
7.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 6.stundu->
8.b6.Vizuālā mākslaVizuālā māksla stunda atcelta
8.c3.Datorika_2.grupa201.TestsAU.Jansons
6.Krievu valoda_2.grupa404.Latviešu valodas stunda atcelta, Krievu valoda_2.grupai pie sk.I.Daugavietes-Kravales pārcelta no 8.stundas->I.Daugaviete-Kravale, A.Lozda
7.LiteratūraLiteratūras stunda atceltaA.Lozda
8.Krievu valoda_2.grupaKrievu valoda_2.grupai pie sk.I.Daugavietes-Kravales pārcelta uz 6.stundu->I.Daugaviete-Kravale
9.b7.-8.Latvijas un pasaules vēsturePašvadīts mācību processI.Grāvīte
9.c6.-7.Angļu valoda_2.grupaAngļu valoda_2.grupai pie sk.A.Rastenes atcelta
6.-7.Datorika_1.grupaDatorika_1.grupai pie sk.G.Grīvas atcelta
8.Krievu valoda_2.grupaKrievu valoda_2.grupai pie sk.I.Tuņķeles atcelta
10.a5.Meistarklase “Rakstnieka vieta mūsdienu sabiedrībā”Lielā zāleMatemātika I stunda nenotiekA.Lozda, I.Segliņa
10.b1.Klases stundaKlases stunda pārcelta uz 5.stundu->I.Rams
5.Meistarklase “Rakstnieka vieta mūsdienu sabiedrībā”Lielā zāleKultūras pamati stunda atcelta, Klases stunda pārcelta no 1.stundas-Klases stunda nenotiek->A.Lozda, I.Rams
11.a5.Meistarklase “Rakstnieka vieta mūsdienu sabiedrībā”Lielā zāleAktiermeistarība (skatuves kustības) F. stunda nenotiekA.Lozda, L.Mīļā
9.Angļu valoda_2.grupaPašvadīts mācību process
11.b2.Dizains un tehnoloģijas I201.AA.Upīte-Markuse
5.Ķīmija204.Literatūras stunda atcelta->S.Allika, A.Lozda
6.Sports un veselība_1.grupaAZ.Larinova
8.ĶīmijaĶīmijas stunda pārcelta uz 5.stundu->S.Allika
12.a2.-3.Dizains un tehnoloģijas IIDizains un tehnoloģijas II stundas pie sk.D.Stalšānes atceltas
5.Meistarklase “Rakstnieka vieta mūsdienu sabiedrībā”Lielā zāleFizika I stunda nenotiekA.Lozda, A.Millers
12.b2.-3.Dizains un tehnoloģijas IIDizains un tehnoloģijas II stundas pie sk.D.Stalšānes atceltas
5.Projekta darbs114.Pašvadīts mācību process
7.Sports un veselība_2.grupaAZ.Larinova
10.a, 10.b, 11.a, 12.a5.Meistarklase “Rakstnieka vieta mūsdienu sabiedrībā”Lielā zāleTikšanās ar rakstnieci I.ŽoludiA.Lozda
8.a,b,c (uzaicinātie)6.-7.Radošā rakstīšana204.Tikšanās ar rakstnieci I.ŽoludiA.Lozda
9.a,b,c (uzaicinātie)6.-7.Radošā rakstīšana204.Tikšanās ar rakstnieci I.ŽoludiA.Lozda