trešdiena, 2024. gada 15. maijs

trešdiena, 2024. gada 15. maijs

Stundās nav: M.Tiltiņa, Z.Gailīte, B.Sakne-Klovāne, G.Dance, G.Verovkins, M.Goba, I.Liepiņa, I.Daugaviete-Kravale, L.Drande, D.Stalšāne, V.Šulte, S.Krumholce, G.Līrmane, L.Trauliņa, G.Kalvīte, D.Jaunbērziņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a4.Angļu valoda_2137.Angļu valodas stundas notiek abām grupām kopāA+A.Rastane
4.a5.Literatūras fakultatīvs (F)402.Sports un veselība stunda atcelta. Literatūras fakultatīvs (F) stunda pārcelta no pirmdienas 20.05.2024.P*I.Baranova
4.b1.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta.
4.c4.Sports un veselībaAE.Švēde
5.Dizains un teholoģijas_2Dizains un tehnoloģijas _2 stunda atcelta
5.a1.DabaszinībasDabaszinības stunda atcelta
5.c1.Angļu valoda_2Angļu valoda_2 stunda atcelta
6.b4.Karjeras stunda401.Literatūras stunda atceltaAL.Vanaga
5.Klases stunda401.Literatūras stunda atceltaAI.Upīte
7.Krievu valoda_2Krievu valoda_2 stunda atcelta
6.c1.Matemātika301.Latviešu valodas stunda atcelta.PL.Liepa
2.Datorika010.Latviešu valodas stunda atcelta. Datorikas stunda visai klasei kopāA+A.Dubulte
5.Angļu valodaAngļu valoda stunda atcelta
6.Angļu valodaAngļu valoda stunda atcelta
7.Datorika_2Datorika_2 stunda pārcelta uz 2.stundu
7.a1.Ģeogrāfija211.Kabineta maiņaS.Balode
2.Matemātika_1303.AI.Kraukle
3.Matemātika_1303.AI.Kraukle
4.Sports un veselībaVizuālās mākslas stunda atcelta. Sports un veselība stunda pārcelta no 6.stundas->A.Jākabsons
6.Angļu valoda_1010.Sports un veselība stunda pārcelta uz 4.stundu. Angļu valoda_1 stunda pārcelta no 7.stundas->I.Glužģe
7.Angļu valoda_1Angļu valoda_1 stunda pārcelta uz 6.stundu
7.b2.Matemātika_1303.AI.Kraukle
3.Matemātika_1303.AI.Kraukle
5.Ģeogrāfija211.Kabineta maiņaS.Balode
7.c2.Matemātika_1303.AI.Kraukle
3.Matemātika_1303.AI.Kraukle
4.Datorika_1201.AU.Jansons
5.Datorika_1201.AU.Jansons
8.a1.-7.Klase ārpus skolas
8.b1.Datorika_1Datorika_1 stunda atcelta
3.Datorika_2Datorika_2 stunda atcelta
4.Ģeogrāfija211.Kabineta maiņaS.Balode
8.c2.Karjeras stunda404.Vizuālās mākslas stunda atcelta.AL.Vanaga
3.Ģeogrāfija211.Kabineta maiņaS.Balode
6.Latviešu valoda114.Kabineta maiņaA.Lozda
7.Literatūra114.Kabineta maiņaA.Lozda
8.Krievu valoda_2Krievu valoda_2 stunda atcelta
9.a1.Sociālās zinības109.Kabineta maiņaI.Grāvīte
4.Matemātika_1303.S.Baumane
6.Ģeogrāfija104.Kabineta maiņaS.Balode
9.b2.Ģeogrāfija211.Kabineta maiņaS.Balode
4.Matemātika_1303.S.Baumane
9.c1.Klases stunda114.PI.Kraukle
2.Literatūra114.Kabineta maiņaA.Lozda
3.Latviešu valoda114.Kabineta maiņaA.Lozda
4.Matemātika_1303.S.Baumane
10.b4.Latviešu valoda I113.Kabineta maiņaA.Lozda
11.aCE Latviešu valodā (optimālais līmenis)
11.b1.Programmēšana I201.Programmēšana I stunda pārcelta no 2.stundas. Uzņēmējdarbības pamati stunda pārcelta uz 2.stundu->I.Grabe
2.Uzņēmējdarbības pamati113.Dizains un tehnoloģijas I stunda atcelta. Uzņēmējdarbības pamati stunda pārcelta no 1.stundas->I.Grabe
3.Vēsture un sociālās zinātnes I 113.Kabineta maiņaI.Grabe
5.Matemātika I 114.Kultūras pamati stunda atcelta. Matemātika I stunda pārcelta no 7.stundasAI.Segliņa
6.Sports un veselībaKultūras pamati stunda atcelta. Sports un veselība stunda pārcelta no 8.stundas->A.Jākabsons, E.Švēde
7.Matemātika IMatemātika I stunda pārcelta uz 5.stundu
8.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 6.stundu
9.Publiskā uzstāšanāsPubliskā uzstāšanās stunda atcelta
12.aCE Latviešu valodā (augstākais līmenis)
12.b2.Dizains un tehnoloģijas II201.Pašvadīts mācību process
3.Dizains un tehnoloģijas II201.Pašvadīts mācību process
8.Psiholoģija114.Kabineta maiņaI.Rams
9.Psiholoģija114.Kabineta maiņaI.Rams