trešdiena, 2024.gada 17.aprīlis (papildināts_3)

trešdiena, 2024.gada 17.aprīlis (papildināts_3)

Stundās nav: D.Cinīte, A.Lozda, V.Šulte, U.Točs, S.Balode, L.Brūvele (no 2.st.), K.Antone, L.Vanaga (no plkst.13.00), A.Rastene (no 5.st.), L.Liepa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a3.Latviešu valoda336.AD.Jaunbērziņa
4.Latviešu valoda336.AV.Zariņa
6.Pagarinātā dienas grupa336.AD.Jaunbērziņa
1.c1.Dizains un tehnoloģijas338.AB.Sakne-Klovāne
2.Dizains un tehnoloģijas338.AB.Sakne-Klovāne
3.Latviešu valoda338.AB.Sakne-Klovāne
5.Latviešu valoda (F.)338.AB.Sakne-Klovāne
6.Pagarinātā dienas grupa338.AB.Sakne-Klovāne
6.c3.Latviešu valoda203.Matemātikas stunda atcelta. Stundu secības maiņaPM.Tiltiņa, E.Vilne
4.Sociālās zinības un vēsture204.Stundu secības maiņa->E.Vilne
7.a1.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda atcelta
2.-3.Matemātika_3204.Kabineta maiņaA+L.Aizkalniete
Matemātika_4
7.Angļu valoda_1Angļu valodas stunda pie sk. I.Glužģes notika 16.04.2024.I.Glužģe
7.b2.-3.Matemātika_3204.Kabineta maiņaA+L.Aizkalniete
Matemātika_4
4.Sports un veselībaAngļu valodas stundas pārceltas uz 5.stundu, Sports un veselība stunda pārcelta no 7.stundas->A.Jākobsons, I.Barce, I.Glužģe
5.Angļu valoda_1011.Ģeogrāfijas stunda atcelta, Angļu valodas stundas pārceltas no 4.stundas->I.Glužģe
Angļu valoda_2403.->I.Barce
7.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 4.stundu->A.Jākobsons
7.c2.-3.Matemātika_3204.Kabineta maiņaA+L.Aizkalniete
Matemātika_4
8.a5.Matemātika_2304.AG.Līrmane
8.b4.Ģeogrāfija206.KontroldarbsS.Baumane
5.Matemātika_2304.AG.Līrmane
8.c1.-9.Klase ārpus skolasTiem skolēniem, kuri nepiedalās klases ekskursijā, notiek mācību processD.Cinīte, A.Lozda
1.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 4.stundu->I.Rams
3.Bioloģija206.Ģeogrāfijas stunda atcelta. Bioloģijas stunda pārcelta no 4.stundas->M.Liepiņa
4.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 4.stundu, Bioloģijas stunda pārcelta uz 3.stundu->I.Rams, M.Liepiņa
5.Matemātika_2304.AG.Līrmane
6.Krievu valoda_2404.Latviešu valodas stunda atcelta, Krievu valodas stunda pārcelta no 8.stundas->I.Daugaviete-Kravale
7.LiteratūraLiteratūras stunda atcelta
8.Krievu valoda_2Krievu valodas stunda pārcelta uz 6.stundu->I.Daugaviete-Kravale
9.a6.Pētījums206.Ģeogrāfijas stunda atceltaS.Baumane
9.b1.BioloģijaBioloģijas stunda notika 16.04.2024.S.Allika
2.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda atcelta
9.c2.LiteratūraLiteratūras stunda notika 16.04.2024.
3.Klases stunda301.Latviešu valodas stunda atcelta, Klases stunda pārcelta no 16.04.2024., Kabineta maiņaP*I.Kraukle
5.Pētījums206.Sports un veselība atceltaI.Rams
6.-7.Angļu valoda_2011.AI.Upīte
10.b4.Matemātika I304.Latviešu valodas stunda atcelta, Matemātikas stunda pārcelta no piektdienas 19.04.2024.P*I.Segliņa
11.a9.Angļu valoda_2Pašvadīts mācību process
11.b3.-4.Klase ārpus skolasVēsture un Sociālās zinātnes stundas nenotiekA.Upīte-Markuse, I.Grabe, I.Grāvīte
9.Publiskā uzstāšanāsPašvadīts mācību process