trešdiena, 2024.gada 22.maijs (papildināts)

trešdiena, 2024.gada 22.maijs (papildināts)

Stundās nav: I.Rams, L.Drande, I.Aizupiete, E.Vilne, M.Liepiņa, I.Daugaviete-Kravale, I.Lazdiņa, S.Balode, I.Grabe, B.Sakne-Klovāne (5.st.)

3.-4.klašu koris nenotiek

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a2.Matemātika336.Mūzikas stunda atceltaPL.Brūvele
2.b1.Dabaszinības138.Mūzikas stunda atcelta. Dabaszinību stunda pārcelta no 3.stundas->A.Zaļaiskane
3.Sports un veselība (F.)Sports un veselība (F.) stunda pārcelta no 6.stundas. Dabaszinību stunda pārcelta uz 1.stundu->M.Goba, A.Zaļaiskane
6.Sports un veselība (F.)Sports un veselība (F.) stunda pārcelta uz 3.stundu->M.Goba
3.c3.Dabaszinības235.Stundu secības maiņa->A.Bērziņa, Z.Larinova
4.Sports un veselībaStundu secības maiņa->Z.Larinova, A.Bērziņa
5.MūzikaMūzikas stunda atcelta
4.a4.Sports un veselībaMūzikas stunda atcelta. Sports un veselība stunda pārcelta no 5.stundas->M.Goba
5.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 4.stundu->M.Goba
4.b3.Matemātika112.Mūzikas stunda atcelta. Matemātikas stunda pārcelta no 5.stundas->I.Krieviņa
5.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 3.stundu
5.a2.Angļu valoda_1112.Mūzikas stunda atcelta. Angļu valoda_1 stunda pārcelta no 23.05.2024.P*I.Liepiņa
5.b3.Sports un veselībaMūzikas stunda atcelta. Sports un veselība stunda pārcelta no 6.stundas->Z.Larinova
6.Sports un veselībaSports un veselības stunda pārcelta uz 3.stundu->Z.Larinova
6.a1.Datorika_1Datorika_1 stunda pārcelta uz 2.stundu->A.Dubulte
2.Datorika201.Sports un veselība stunda atcelta. Datorika notiek visai klasei kopā. Datorika_1 stunda pārcelta no 1.stundas. Datorika_2 stunda pārcelta no ceturtdienas 30.05.2024. p*A.Dubulte
4.Literatūra139.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 24.05.2024. Literatūras stunda pārcelta no 24.05.2024.P*I.Baranova
5.Klases stunda110.Sociālās zinības un vēsture stunda atceltaPL.Trauliņa
6.Sociālās zinības un vēstureSociālās zinības un vēsture stunda atcelta
6.b1.-7.Pašvadīts mācību processE.Vilne, A.Jākobsons, M.Tiltiņa, I.Kraukle, I.Daugaviete-Kravale
6.c1.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda pārcelta uz 3.stundu
2.Latviešu valoda110.Kabineta maiņaM.Tiltiņa
3.Latviešu valoda110.Sociālās zinības un vēsture stunda atcelta. Latviešu valodas stunda pārcelta no 1.stundas->M.Tiltiņa
7.a1.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda atcelta
2.-3.Matemātika_1303.Diagnosticējošais darbsAL.Vanaga
Matemātika_2302.Diagnosticējošais darbsAS.Baumane
Matemātika_3301.Diagnosticējošais darbsAG.Dance
4.Sports un veselībaVizuālā māksla stunda atcelta. Sports un veselība stunda pārcelta no 6.stundas->A.Jākobsons
5.Angļu valoda_1302.Bioloģijas stunda atcelta. Angļu valoda_1 pārcelta no 7.stundas->I.Glužģe
6.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 4.stundu->A.Jākobsons
7.Angļu valoda_1Angļu valoda_1 stunda pārcelta uz 5.stundu
7.b1.Sociālās zinības un vēsture115.Krievu valoda_2 stunda atcelta. Sociālās zinības un vēstures stunda pārcelta no 6.stundas->L.Gredzena
2.-3.Matemātika_1303.Diagnosticējošais darbsAL.Vanaga
Matemātika_2302.Diagnosticējošais darbsAS.Baumane
Matemātika_3301.Diagnosticējošais darbsAG.Dance
5.Sports un veselībaĢeogrāfijas stunda atcelta. Sports un veselība stunda pārcelta no 7.stundas->A.Jākobsons
6.Sociālās zinības un vēstureSociālās zinības un vēstures stunda pārcelta uz 1.stundu
7.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 5.stundu
7.c2.-3.Matemātika_1303.Diagnosticējošais darbsAL.Vanaga
Matemātika_2302.Diagnosticējošais darbsAS.Baumane
Matemātika_3301.Diagnosticējošais darbsAG.Dance
6.Krievu valoda_2Krievu valoda_2 stunda atcelta
8.a1.MūzikaMūzikas stunda atcelta
4.Latviešu valoda112.Sports un veselība stunda atcelta. Latviešu valodas stunda pārcelta no 6.stundas->M.Tiltiņa
5.Latviešu valoda112.Matemātikas stundas atceltas. Latviešu valodas stunda pārcelta no 7.stundas->M.Tiltiņa, L.Liepa, I.Kraukle
6.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda pārcelta uz 4.stundu
7.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda pārcelta uz 5.stundu
8.b4.Ķīmija113.Ģeogrāfijas stunda atcelta.PL.Trauliņa
5.MatemātikaMatemātikas stundas atceltasL.Liepa, I.Kraukle
6.BioloģijaBioloģijas stunda atcelta
8.c1.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
3.Literatūra109.Ģeogrāfijas stunda atcelta. Literatūras stunda pārcelta no 7.stundas->A.Lozda
4.Latviešu valoda109.Bioloģijas stunda atcelta. Latviešu valodas stunda pārcelta no 6.stundas->A.Lozda
5.MatemātikaMatemātikas stundas atceltasL.Liepa, I.Kraukle
6.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda pārceta uz 4.stundu
7.LiteratūraLiteratūras stunda pārcelta uz 3.stundu
8.Krievu valoda_2Krievu valoda_2 stunda atcelta
9.abcsākums plkst. 10.00CE eksāmens angļu valodā (rakstu daļa)210.I.Lancmane
206.G.Līrmane
205.I.Jansone
204.I.Tuņķele
203.L.Aizkalniete
9abc atbalsts211.I.Upīte
10.a0.Matemātika304.KonsultācijasI.Segliņa
1.Matemātika304.KonsultācijasI.Segliņa
2.Skatuves kustībasKamīnzāleKabineta maiņaL.Mīļā
3.Teātra mākslas pamati (F.)KamīnzāleKabineta maiņaL.Mīļā
4.Fizika I301.Latviešu valoda I stunda atcelta. Fizika I stunda pārcelta no 6.stundasA.Millers
5.Fizika I301.Sports un veselība stunda pārcelta uz 6.stundu. Fizika I stunda pārcelta no 7.stundasA.Millers, A.Jākobsons
6.Sports un veselībaFizika I stunda pārcelta uz 5.stundu. Sports un veselība stunda pārcelta no 5.stundasA.Jākobsons, A.Millers
8.-9.PsiholoģijaPsiholoģijas stundas atceltas
10.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Rams, L.Drande, I.Aizupiete
1.-9.Pašvadīts mācību processAttiecas uz tiem, kuri nebrauc ekskursijā
11.a1.Latviešu valoda ILatviešu valoda I stunda atcelta
4.-5.12.a klases Projekta prezentācijaLielā zāleSkatuves kustības, Teātra mākslas pamati (F.) stundas nenotiek
6.-7.Dizains un Tehnoloģijas I114.D.Stalšāne
8.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
9.Angļu valoda I_2Stunda notika 21.05.2024.
11.b1.Uzņēmējdarbības pamatiUzņēmējdarbības pamati stunda atcelta
2.Angļu valoda_1403.Dizains un tehnoloģijas I un Programmēšana I stundas atceltasPI.Barce
Angļu valoda_3011.Dizains un tehnoloģijas I un Programmēšana I stundas atceltasPD.Trēziņš
3.12.b klases Projekta prezentācija114.
4.Sports un veselībaVēsture un Sociālās zinātnes I stunda atcelta. Sports un veselība stunda pārcelta no 8.stundas->E.Švēde, A.Jākobsons
5.Kultūras pamatiKultūras pamati stunda atcelta
6.Matemātika I303.Kultūras pamati stunda atcelta. Matemātika I stunda pārcelta no 7.stundas->G.Līrmane
7.Matemātika IMatemātika I stunda pārcelta uz 6.stundu
8.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 4.stundu
12.a2.Angļu valoda II010.KonsultācijasI.Glužģe
3.Angļu valoda II010.KonsultācijasI.Glužģe
no 4.st.Projekta darba prezentācija/Kultūra un mākslaLielā zāleĪ.Ozola, I.Grāvīte, R.Segliņš, A.Upīte-Markuse
7.Matemātika I304.KonsultācijasI.Segliņa
8.Matemātika I304.KonsultācijasI.Segliņa
12.b2.Matemātika II304.KonsultācijasI.Segliņa
3.Projekta darba prezentācija/ Sociālās zinātnes114.D.Stalšāne, A.Upīte-Markuse, I.Grāvīte
4.Angļu valoda II011.KonsultācijasD.Trēziņš
5.Angļu valoda II011.KonsultācijasD.Trēziņš
Bioloģija II113.KonsultācijasS.Allika
6.Bioloģija II113.KonsultācijasS.Allika