trešdiena, 2024.gada 28.februāris (papildināts)

trešdiena, 2024.gada 28.februāris (papildināts)

Stundās nav: A.Bērziņa, M.Liepiņa, L.Liepa, B.Sakne-Klovāne, A.Upīte-Markuse (no pulksten 13.00), A.Lozda, V.Zariņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a1.-2.Sports un veselībaVOCAL.Vanaga
3.Dabaszinības137.AI.Krieviņa
5.Latviešu valoda137.AD.Jaunbērziņa
4.b0.Literatūra (F.)Literatūra (F.) stunda pārcelta uz pirmdienu 04.03.2024.P*I.Baranova
6.c4.Sociālās zinības un Vēsture401.Kabineta maiņa, Matemātikas stunda atceltaPE.Vilne
7.a2.Matemātika_1401.Kabineta maiņaG.Līrmane
2.Matemātika_4404.Kabineta maiņaAI.Kraukle
3.
5.Angļu valoda_1011.Bioloģijas stunda atcelta, Angļu valodas stunda pie sk. I.Glužģes pārcelta no 7.stundas->I.Glužģe
Angļu valoda_2403.Bioloģijas stunda atcelta, Angļu valodas stunda pie sk. I.Barces pārcelta no piektdienas 01.03.2024.P*I.Barce
7.Angļu valoda_1Angļu valodas stunda pie sk. I.Glužģes pārcelta uz 5.stundu->I.Glužģe
7.b2.Matemātika_1401Kabineta maiņaG.Līrmane
2.Matemātika_4404.Kabineta maiņaAI.Kraukle
3.
7.c2.Matemātika_1401.Kabineta maiņaG.Līrmane
2.Matemātika_4404.Kabineta maiņaAI.Kraukle
3.
8.a5.Matemātika_2304.AG.Līrmane
8.b5.Matemātika_2304.AG.Līrmane
PUSDIENAS pēc 5.stundas (pulksten 12.50)
6.BioloģijaBioloģijas stunda atcelta
8.c4.Ķīmija113.Bioloģijas stunda atceltaPL.Trauliņa
5.Matemātika_2304.AG.Līrmane
6.Krievu valoda_2404.Latviešu valodas stunda atcelta, Krievu valoda_2 stunda pārcelta no 8.stundas->I.Daugaviete-Kravale
7.LiteratūraLiteratūras stunda atcelta
8.Krievu valoda_2Krievu valoda_2 stunda pārcelta uz 6.stundu->I.Daugaviete-Kravale
9.a7.BioloģijaBioloģijas stunda notika 23.02.2024.M.Liepiņa
9.c2.Latvijas un pasaules vēsture204.Literatūras stunda atcelta, Latvijas un pasaules vēstures stunda pārcelta no piektdienas 01.03.2024.P*I.Grāvīte
3. Klases stunda204.Latviešu valodas stunda atceltaAA.Upīte-Markuse
10.b4.Matemātika I304.Latviešu valodas stunda atcelta, Kabineta maiņa, Matemātikas stunda pārcelta no 8.stundas->I.Segliņa
8.Matemātika IMatemātikas stunda pārcelta uz 4.stundu->I.Segliņa
11.bPUSDIENAS pulksten 11.50
no 6.st.Klase ārpus skolasA.Upīte-Markuse, Ī.Ozola, G.Līrmane, E.Švēde, A.Jākobsons
4.1.Olimpiāde303.4.klašu Matemātikas olimpiādeG.Līrmane
2.I.Krieviņa