Mācību procesa organizācija 2020./2021.m.g. 2. semestrī

 

Vakar, 7. janvārī, valdības sēdē līdz 25. janvārim tika pagarināti valstī noteiktie ierobežojumi.

Attiecībā uz mācību procesu:

1. – 4. klašu skolēniem tiek pagarināts ziemas brīvlaiks līdz 22. janvārim (divas nedēļas);

5., 6. klašu skolēni ar 11. janvāri atsāk attālinātās mācības;

7. – 12. klašu skolēni turpina mācīties attālināti.

Interešu izglītība notiek tikai attālināti.

 

Lai izturība, pacietība un veiksmīga sadarbība arī 2021. gadā!